Learning Centre

Taajuusmuuttajan puhallinmelun vaimentaminen konstruktiivisin menetelmin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Holappa, Juha-Matti
dc.contributor.author Viitala, Pasi
dc.date.accessioned 2014-03-06T07:38:05Z
dc.date.available 2014-03-06T07:38:05Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12683
dc.description.abstract Tässä työssä keskitytään kahden taajuusmuuttajan, R0 12A6-4 ja R6 145A-3, puhallinmelun vaimentamiseen konstruktiivisin menetelmin. Työn tavoite on vaimentaa laitteiden melutasoa keskittymällä laitteiden parempaan suunnitteluun. Taajuusmuuttajat ovat tehoelektroniikkalaitteita, joiden avulla vaihtovirtamoottoreiden pyörimisnopeutta ja vääntöä voidaan säätää portaattomasti. Ilman taajuusmuuttajia sähkömoottorit pyörivät sähköverkon taajuuden määräämällä vakionopeudella, jolloin tarvittavat prosessin säädöt joudutaan tekemään energiakulutuksen kannalta epäedullisesti. ABB:n taajuusmuuttajissa käytetään ilmajäähdytystä, jonka yksi suurimmista haasteista on puhaltimen tuottama melu ja sen häiritsevyys. Taajuusmuuttajien yleistyessä puhallinmelu aiheuttaa ongelmia kohteissa, joissa laitteet ovat asennettu ihmisten läheisyyteen. Työn tuloksena laitteiden rakenteita muokattiin. Muokatuissa laitteissa kiinnitettiin erityistä huomiota puhaltimen tärinänvaimennukseen, paine- ja imupuolen eristämiseen, laitteen runkoäänien sammuttamiseen ja sormisuojien matalaan virtausvastukseen. fi
dc.description.abstract This master’s thesis focuses on fan noise attenuation in two frequency converters by constructive methods. R0 12A6-4 and R6 145A-3 devices are studied and the main objective of this thesis is to attenuate the fan noise by focusing on better design of the devices. Frequency converters are power electronic devices, which are able to control the speed and the torque of alternating current motors. Without a frequency converter, alternating current motors will rotate with a constant speed set by the frequency of the electrical grid. In these cases, the necessary adjustments of the processes have to be made unfavorably in terms of energy consumption. Frequency converters manufactured by ABB use air cooling. The main issue of the air cooling is the fan noise and the annoyance of the noise. As frequency converters become more common, the noise will cause problems in applications where devices are installed nearby humans. As a result of this thesis, the structures of the devices were modified. Particular attention was paid to the vibrations of the fan, downstream and upstream side isolation, structure-born noise and low resistance of flow of finger guards. en
dc.format.extent 124+5
dc.language.iso fi en
dc.title Taajuusmuuttajan puhallinmelun vaimentaminen konstruktiivisin menetelmin fi
dc.title Fan noise attenuation in frequency converter by constructive methods en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword taajuusmuuttajat fi
dc.subject.keyword puhallinmelu fi
dc.subject.keyword aksiaalipuhaltimet fi
dc.subject.keyword äänenvaimennus fi
dc.subject.keyword frequency converters en
dc.subject.keyword fan noise en
dc.subject.keyword axial fans en
dc.subject.keyword noise attenuation en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201403061513
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ekman, Kalevi
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_13146
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 48730
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse