Learning Centre

Studies of thickening methods in water based paints using rheometry

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lönnström, Anna
dc.contributor.author Huhtala, Anttoni
dc.date.accessioned 2014-03-06T07:37:57Z
dc.date.available 2014-03-06T07:37:57Z
dc.date.issued 2014-02-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12682
dc.description.abstract The purpose of this work was to study the rheometrical thickening features of waterborne paints and to study the modification of these features by changing the binder and the organic thickener. Three rheometrical measurement tests were defined with which the thickening of the samples could be measured. One of the most important definers of paints is the rheology of the paint. The rheological parameters direct the storability and application of paints. Rheology describes the flow and deformations of paint. The most important rheological parameters are viscosity, thixotropy, storage modulus and loss modulus. The rheology of paint is modified by the addition of thickeners. The literature review of this thesis introduces the chemicals used in waterborne paints, the basics of rheology, the thickener methods of thickeners and a introduction to some common binders and thickeners. The experimental part of this work concentrates on measuring samples made from five binders and eight thickeners. Three rheometrical measurements were taken from all the samples. These measurements were: viscosity measurement, amplitude measurement and thixotropic behavior measurement. With these measurements it was possible to differentiate the thickeners and define the thickening method used by the thickeners. Using the defined measurement methods, it is easy to define and modify rheometrical parameters of paints. en
dc.description.abstract Tämän työn tavoitteena oli tutkia vesiohenteisten maalien reometrisia paksunnusominaisuuksia ja niiden muuttumista sideainetta ja orgaanista paksuntajaa vaihtamalla. Tätä varten työssä määriteltiin kolme reologista mittaustapaa joiden avulla näytteiden paksunnusta voitiin mitata. Yksi tärkeimmistä maaleja määrittelevistä ominaisuuksista on maalin reologia, jonka ohjaa maalin säilyvyyttä, levitystä sekä kuivumisjälkeä. Reologialla kuvataan maalin muodonmuutosta ja virtausta. Tärkeimmät reometriset ominaisuudet ovat viskositeetti, tiksotropia eli lepojähmeys, varastomoduuli sekä häviömoduuli. Reometrisiä ominaisuuksia muokataan paksuntajilla. Tämän työn kirjallisuusosiossa käydään läpi vesiohenteisten maalien kemiaa, reologian perusteita, reometrian perusmittauksia, paksuntajien paksunnustapoja sekä yleisimpiä paksuntajia ja sideaineita. Kokeellisessa osassa käydään läpi kahdeksan eri paksuntajaa ja niiden vaikutuksia viiteen eri sideaineeseen. Kaikista valmistetuista näytteistä ajettiin kolme reometristä mittausta: viskositeetin mittaus, amplitudin mittaus sekä tiksotrooppinen mittaus. Näiden mittauksien avulla erilaiset paksuntajat sekä paksuntajien käyttämät paksunnusmenetelmät voitiin erotella ja määritellä toisistaan. Määritettyjä mittausmenetelmiä käyttämällä maalien reometrian määrittäminen ja muokkaaminen helpottuvat. fi
dc.format.extent 69 + 56
dc.language.iso en en
dc.title Studies of thickening methods in water based paints using rheometry en
dc.title Vesiohenteisten maalien paksunnustapojen tutkiminen reometrian avulla fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword rheology en
dc.subject.keyword paint en
dc.subject.keyword binders en
dc.subject.keyword thickeners en
dc.subject.keyword rheometry en
dc.subject.keyword thixotropy en
dc.subject.keyword reologia fi
dc.subject.keyword maalit fi
dc.subject.keyword sideaineet fi
dc.subject.keyword paksuntajat fi
dc.subject.keyword reometri fi
dc.subject.keyword tiksotropia fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201403061512
dc.programme.major Kemia fi
dc.programme.mcode KE3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Jokela, Reija
dc.programme MTE - Materiaalitekniikana koulutusohjelma fi
dc.location PK fi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_06327
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 48729
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics