Learning Centre

Luotainmenetelmän ja virtuaalisen fokusryhmän yhdistäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mannonen, Petri
dc.contributor.author Raudasoja, Satu
dc.date.accessioned 2014-02-28T10:59:02Z
dc.date.available 2014-02-28T10:59:02Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12660
dc.description.abstract In the present study the design probes method and the focus group method have been combined in a new way. The objectives of the present study were to find out if the challenges of design probes can be tackled with the combined method and whether the advantages of both the design probes as well as the focus group can be reached by using the combined method. In the combined method during the study period the participants shared between them the results of the tasks they were given in the probe package. Sharing happened through internet and participants discussed about the tasks. This part is similar to an online focus group study. The present study is a single-case study. The material of the study consists of the online events and participants' answers to a questionnaire. To try out the method under inspection, the new extranet system called Purkki of Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry was chosen as the context. The present study confirms that the used method partly tackles challenges of the design probes method and the advantages of design probes can be reached with some restrictions. The advantage of focus group can be reached. The method is suitable for studies in which the goal is to get knowledge about the use of a system or a product and to get ideas for improvement. Further research is required to determine the suitability of the combined method for other types of situations and contexts. en
dc.description.abstract Työssä on yhdistetty uudella tavalla käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa käytettävät luotain- ja fokusryhmämenetelmä. Työn tavoitteena on selvittää pystytäänkö käytetyllä menetelmällä vastaamaan luotainmenetelmän haasteisiin ja toteutuvatko yhdistelmämenetelmässä luotainmenetelmän ja fokusryhmän tärkeimmät vahvuudet. Yhdistäminen toteutettiin siten, että luotaintehtävien tekemisen aikana osallistujat jakoivat yksilöinä tekemiensä tehtävien tuotokset toisilleen verkossa ja keskustelivat niihin liittyen. Näin ollen tehtäväjakso oli kuin verkossa toteutettava fokusryhmä. Kehitettyä menetelmää kutsutaan työssä fokusryhmäluotainmenetelmäksi. Tutkimus on tyypiltään yhden tapauksen case-tutkimus. Työssä analysoidaan kehitetyn menetelmän käytön aikaisia sähköisiä tapahtumia ja osallistujien vastauksia kyselyyn. Menetelmän kokeilemisen kontekstina on Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry:n Purkki-niminen extranetjärjestelmä ja osallistujina järjestelmän aktiiviset käyttäjät. Tutkimuksen perusteella kehitetyllä menetelmällä pystytään vastaamaan yhteen kolmesta luotainmenetelmän haasteista, luotainmenetelmän vahvuudet toteutuvat tietyin rajoituksin ja fokusryhmän vahvuus toteutuu. Menetelmä sopii tutkimuksiin, joissa tavoitteena on kerätä osallistujien käyttämään tuotteeseen liittyviä kokemuksia ja kehitysideoita. Menetelmää tulisi tutkia lisää, jotta saataisiin varmistettua millaisille kaikille käyttäjäryhmille ja millaisiin kaikkiin konteksteihin menetelmä sopii. fi
dc.format.extent vi + 72 + [21] s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.title Luotainmenetelmän ja virtuaalisen fokusryhmän yhdistäminen fi
dc.title Combining design probes and virtual focus group en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword käyttäjäkeskeinen suunnittelu fi
dc.subject.keyword luotainmenetelmä fi
dc.subject.keyword fokusryhmä fi
dc.subject.keyword verkkokeskustelu fi
dc.subject.keyword itsedokumentointi fi
dc.subject.keyword menetelmän kehitys fi
dc.subject.keyword user-centered design en
dc.subject.keyword design probes en
dc.subject.keyword focus group en
dc.subject.keyword online discussion en
dc.subject.keyword self-documenting en
dc.subject.keyword method development en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201403011487
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Käytettävyystutkimus fi
dc.programme.mcode T-121
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Nieminen, Marko
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_03325
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 48549
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse