Maaperän uusiutuvan energian käytön tutkiminen ilmanvaihdon esilämmitykseen ja esijäähdytykseen toimistorakennuksissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tikkanen, Paavo
dc.contributor.author Aydin, Turgay
dc.date.accessioned 2014-02-17T11:17:20Z
dc.date.available 2014-02-17T11:17:20Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12590
dc.description.abstract Diplomityössä on tarkoitus esitellä lämmöntasaajan energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Työn tavoitteena on tutkia lämmöntasaajan soveltuvuutta toimistorakennuksiin Suomen olosuhteissa. Tässä työssä suunnitellaan lämmöntasaajajärjestelmä esimerkkirakennukseen ja tehdään tapaustutkimuksia, joissa vertaillaan keskenään rakenteellisten ja geologisten tekijöiden vaikutusta lämmöntasaajajärjestelmän toimintaan. Esimerkkirakennuksena käytetään Aalto Yliopiston toimistorakennuksista Metallimiehenkuja 10:tä, joka oli yksi Granlund Oy:n suunnittelukohteista. Tässä diplomityössä esitetään myös ulkomailla toteutettuja esimerkkikohteita. Työn tärkeimpänä tavoitteena on luoda dynaaminen laskentatyökalu, jolla pystytään laskemaan ilmanvaihtojärjestelmän ulkoilman lämpötila annetulla järjestelmäkoolla ja myös lämmöntasaajajärjestelmällä käytettyjä ja säästettyjä energiamääriä tunneittain. Työssä selvisi, että rakenteelliset ratkaisut vaikuttavat järjestelmän toimintaan merkittävästi. Lisäksi pohjaveden pinnan tasolla on suuri vaikutus järjestelmän tehokkuuteen. Tutkimustuloksista todettiin, että lämmöntasaajajärjestelmä on paljolti riippuvainen maaperän ja ulkoilman vuorovaikutuksesta. Työssä tuli esille, että järjestelmä vaatii kehittynyttä valvontaa, vaikka sen ajatellaan olevan yksinkertainen. Työtä voidaan käyttää apuvälineenä lämmöntasaajajärjestelmän suunnittelussa sekä korjaus-, että uudiskohteissa. fi
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to present the factors affecting energy performance of ground-air heat exchange system. The aim is to study suitability of the ground-air exchange system for office buildings in Finnish climate conditions. In the thesis, ground-air heat exchanger is designed for a sample building and case studies are done to compare impacts of structural and geological factors on functioning of ground-air heat exchange system. Aalto university’s office building Metallimiehenkuja 10, which was one of the Granlund Oy’s design objects, is used as an exemplary design. In this thesis are also presented sample sites carried out in abroad. The major goal of this thesis is to create a dynamic calculation tool, which is able to calculate the outdoor air temperature for ventilation system on the given size of the ground-air heat exchanger system, including amounts of used and saved energy on an hourly basis. It was found out that the structural solutions affect the system performance significantly; in addition the ground water level has a large impact on the efficiency of system. As a research result, it was found that the ground-air heat exchange system is largely dependent on the interaction between soil and outside air. The thesis showed that the system requires a sophisticated control, even though it is thought to be simple. The work can be used as a design tool for ground-air heat exchange systems in both new and repaired buildings. en
dc.format.extent 85 + 2
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Maaperän uusiutuvan energian käytön tutkiminen ilmanvaihdon esilämmitykseen ja esijäähdytykseen toimistorakennuksissa fi
dc.title Studying the use of soil’s renewable energy in ventilation pre-heating and pre-cooling of office buildings en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword uusiutuva energia fi
dc.subject.keyword renewable energy en
dc.subject.keyword ilmanvaihto.
dc.subject.keyword maaperä
dc.subject.keyword lämmöntasaaja
dc.subject.keyword ventilation
dc.subject.keyword soil
dc.subject.keyword ground-air heat exchanger
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201402191436
dc.programme.major Energia- ja LVI-tekniikka fi
dc.programme.mcode Ene-58 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Siren, Kai
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
dc.location fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account