Eräkeittämön tuotannon optimointi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Snellman, Harri
dc.contributor.author Hämäläinen, Janne
dc.date.accessioned 2014-02-17T11:13:11Z
dc.date.available 2014-02-17T11:13:11Z
dc.date.issued 2014-01-21
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12574
dc.description.abstract Työn tavoitteena oli optimoida Storaenson Enocellin sellutehtaan keittämön prosesseja. Toinen tavoite oli kehittää työkaluja joilla esimiehet voivat helposti havaita prosessin suorituskyvyn laskun. Työn teoriaosa käsittelee sulfaattiselluloosan valmistusta ja erityisesti SuperBatch keittämön periaatteita. Kokeellinen osa käsittelee keittoprosessin optimointia prosessin tarkkailutyökaluja käyttäen. Näitä tarkkailutyökaluja kehitettiin työn kuluessa. Optimointi keskittyi keittimien sekvenssiajoissa havaittuihin muutoksiin jotka ajautuivat tuotannon pullonkaulaksi. Pullonkaulojen havainnointiin käytettiin Wedge mallia, Wedge raporttia, Optivision raporttia ja historiallista dataa. Optimoinnin tuloksia on analysoitu viimeisessä luvussa. Lukuisten parannuksien jälkeen, esimerkiksi haketäytössä, sihtien puhtaanapidossa ja mustalipeän pumppauksessa keitinten kapasiteetti nousi noin 10 prosenttia. Työta varten luotuja prosessintarkkailuvälineitä voidaan käyttää päivittäisessä työskentelyssä pullonkaulojen havaitsemiseksi myös jatkossa. fi
dc.description.abstract The target of this thesis was to optimize the cooking process at Storaenso Enocell pulp mill. It also aimed to develop tools for daily production supervision to ease the detection of capacity decreases. The theory section of this thesis explains the basics of the sulfate cellulose and batch cooking proc-esses focusing especially on the principles of the SuperBatch cooking. The experimental section discusses optimization of cooking process at a pulp mill by utilizing the monitoring systems which were also modified and optimized. Optimization focuses on the capacity of certain cookers and sequences that were recognized as a bottle neck. Wedge report, Wedge model, Optivision report and history data were used to determine deviations in sequences The results of the optimization are analyzed in the last chapter. After several improvements relating, for example, to filling of wood chips, cleaning of screens and pumping of black liquor the capacity of the cookers was improved approximately 10 percent. Monitoring tools created for this thesis can be brought into use in daily work for more efficient detection of the bottle necks. en
dc.format.extent 73 + 9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Eräkeittämön tuotannon optimointi fi
dc.title Optimization of batch cooking process en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword SuperBatch fi
dc.subject.keyword sulfaatti selluloosa
dc.subject.keyword optimointi
dc.subject.keyword eräkeitto
dc.subject.keyword sulfate cellulose
dc.subject.keyword optimization
dc.subject.keyword batch cooking
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201402181415
dc.programme.major Paperi- ja painatustekniikka fi
dc.programme.mcode P3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Paltakari, Jouni
dc.programme PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account