Äänekkäitä kuvia. Kriittisen feministisen ja sukupuolisensitiivisen kuvataidekasvatuksen toimintatutkimus.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Toivonen, Anni
dc.date.accessioned 2014-02-17T08:24:09Z
dc.date.available 2014-02-17T08:24:09Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12570
dc.description.abstract Taiteen maisterin opinnäytetyössäni tutkin, miten kriittisen feministisen pedagogiikan ja sukupuolisensitiivisen pedagogiikan toimintatapoja voi soveltaa kuvataidekasvatuksessa sekä miten em. toimintatavat toimivat käytännössä ujojen ja syrjäänvetäytyvien tyttöjen ryhmässä suomalaisen yläkoulun kontekstissa. Toteutin tutkimukseni toimintatutkimuksen menetelmin opetuskokeiluna Omaiset mielenterveystyön tukena -järjestön MiMi-projektissa, jossa tehdään taidelähtöistä ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä nuorten parissa. Opetuskokeiluni oli osa MiMi-projektin ryhmätoimintaa helsinkiläisessä yläkoulussa, jossa ryhmään oli koottu ”ujoja ja syrjäänvetäytyviä tyttöjä”. Ryhmä kokoontui kevätlukukaudella 2013. Opetuskokeiluni sisälsi kahdeksan puolentoista tunnin mittaista viikkokokoontumista. Tutkimukseni keskeisiä käsitteitä ovat kuvataidekasvatus, sukupuoli, intersektionaalisuus, kriittinen feministinen pedagogiikka ja sukupuolisensitiivinen pedagogiikka. Työni tärkein teoreettinen viitekehys on yhdysvaltalaisen bell hooksin kehittämä kriittisen feministisen pedagogiikan suuntaus, osallistava pedagogiikka. Sen lisäksi taustateoriani sisältävät sukupuolisensitiivistä pedagogiikkaa, postmodernia sekä feminististä kuvataidekasvatusta ja suomalaista koulu- ja tyttötutkimusta. Feminismi on läsnä työssäni poliittisena ajatusrakennelmana, jonka päämääränä on alistavien yhteiskunnallisten ja sosiaalisten valtasuhteiden näkyväksi tekeminen ja purkaminen. Tutkimusaineistoni sisältää opetuskokeilupäiväkirjan, opetuskokeiluun osallistuneiden nuorten nauhoitetun ryhmähaastattelun, kolmen ryhmäläisen nauhoitetut yksilöhaastattelut, videokuvaa yhdeltä opetuskokeilukerralta sekä ryhmäläisten toiminnan päätteeksi täyttämät MiMi- projektin palautelomakkeet. Analysoin aineistoni ensisijaisesti teemoittelemalla. Toissijaisena analyysimenetelmänä käytin diskurssianalyysia. Kehittelin kirjallisuuden pohjalta kriittisen feministisen ja sukupuolisensitiivisen kuvataidekasvatuksen toimintatapoja, joita testasin opetuskokeilussa. Osallistavan pedagogiikan menetelmät – äänen antaminen, dialogisuus, valtauttaminen, yhteisöllisyys sekä tunteiden ja ruumiillisuuden tunnustaminen osaksi kokonaisvaltaista ihmisyyttä opetustilanteissa – toimivat opetuskokeilussani enimmäkseen hyvin. Yhdistin näihin menetelmiin neljä kuvataidetehtävää, joiden kautta käsiteltiin identiteettiteemaa. Ryhmäläiset pitivät tehtävistä ja pohtivat niiden kautta oivaltavasti omaa itseään ja elämäänsä. Kehollisuus oli mukana opetukokeilussani MiMi- työntekijöiden ohjaamina liike- ja draamaharjoituksina. Tutkimukseni johtopäätöksissä totean kehittelemieni kriittisen feministisen ja sukupuolisensitiivisen kuvataidekasvatuksen toimintatapojen vahvistaneen opetuskokeiluryhmäläisten itsetuntemusta, kehittäneen heidän vuorovaikutustaitojaan sekä auttaneen heitä muodostamaan myönteistä minäkuvaa. fi
dc.format.extent 106
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Art education en
dc.title Äänekkäitä kuvia. Kriittisen feministisen ja sukupuolisensitiivisen kuvataidekasvatuksen toimintatutkimus. fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword kuvataidekasvatus fi
dc.subject.keyword sukupuolisensitiivinen fi
dc.subject.keyword feministinen pedagogiikka fi
dc.subject.keyword osallistava pedagogiikka fi
dc.subject.keyword tyttötutkimus fi
dc.subject.keyword sukupuoli fi
dc.subject.keyword intersektionaalisuus fi
dc.subject.keyword toimintatutkimus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201402081365
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Niiniskorpi, Soile
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account