Naisen kanssa - Verkkokonseptin kehitys ja toteutus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tikka, Heidi
dc.contributor.advisor Vuori, Rasmus
dc.contributor.author Londen, Timo
dc.date.accessioned 2014-02-17T08:23:24Z
dc.date.available 2014-02-17T08:23:24Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12563
dc.description.abstract Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja toteuttaa Naisen kanssa -sarjakuvalle verkkokonsepti. Konseptin päätavoitteina oli saada sarjakuvalle tunnettavuutta Suomen ulkopuolella, sekä löytää optimaalinen tapa esittää Naisen kanssa -sarjakuvan jaksoja verkossa. Tämänhetkisiä sarjakuvan verkkoesitystapoja tutkiessani huomasin että mikään niistä ei täytä Naisen kanssa -sarjakuvalle asetettuja tarpeita, joten pääsin kehittämään uuden lukutavan tälle sarjakuvalle. Projektin kehyksenä käytin tuotekehityksessä käytettävää prosessia, joka voidaan jakaa karkeasti neljään osaan: konseptointi, suunnittelu, toteutus ja arviointi. Tässä työssä prosessista esitellään yksityiskohtaisesti eri osat sekä esimerkkien avulla havainnollistetaan mitä ne sisältävät. Tätä opinnäytetyötä voidaan käyttää käsikirjana tuotekehitysprosessin avulla tehtävissä projekteissa. Työn pohjana käytin omaa yhdeksän vuoden aikana tämänkaltaisten projektien saralta kertynyttä kokemusta sekä lähdemateriaaleja. Sivuston tunnettavuuden ja käytettävyyden arvioinnissa käytin Google analytics -sivunseurantatyökalusta saatavaa kävijädataa. Tässä opinnäytetyössä vertaan myös perinteistä käyttäjätestausta analyticsin datan perusteella tehtävään käytettävyystestaukseen. Lopputuloksena voin suositella tämänkaltaisen käytettävyystestauksen käyttämistä ainakin perinteisen käyttäjätestauksen rinnalla. Naisen kanssa -sivusto löytyy osoitteesta www.comicliving.com. fi
dc.format.extent 75
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other New media en
dc.title Naisen kanssa - Verkkokonseptin kehitys ja toteutus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Media Lab en
dc.contributor.department Medialaboratorio fi
dc.subject.keyword Tuotekehitys fi
dc.subject.keyword Käytettävyys fi
dc.subject.keyword Käyttöliittymäsuunnittelu fi
dc.subject.keyword Graafinen suunnittelu fi
dc.subject.keyword Sarjakuva fi
dc.subject.keyword Google analytics fi
dc.subject.keyword Web fi
dc.subject.keyword Verkkokonsepti fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201401291238
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Raami, Asta
dc.programme Uuden median maisteriohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account