Learning Centre

Käyttöliittymäsuunnittelijan mahdollisuudet ja tavat toteuttaa käyttäjäkeskeistä suunnittelua ohjelmistoprojekteissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tikka, Heidi
dc.contributor.author Kotala, Outi
dc.date.accessioned 2014-02-17T08:06:45Z
dc.date.available 2014-02-17T08:06:45Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12552
dc.description.abstract Ohjelmistoalalla pidetään käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä tärkeänä suunnittelun työkaluna tuotteen käytettävyyden takaamiseksi. Lopputyössäni väitän, että käytännössä ohjelmistoprojektien suunnittelijoilla on harvoin mahdollisuuksia suunnitella tuotteita käyttäjäkeskeisiä menetelmiä hyödyntäen, tämä projektien tiukan resurssoinnin vuoksi. Olen tutkinut seuraavia kysymyksiä teemahaastattelun ja omakohtaisen pohdinnan kautta: Miten käyttöliittymäsuunnittelijat kompensoivat resurssipulaa omassa työssään? Onko heillä omia, sovellettuja suunnittelutapoja silloin kun käyttäjätiedosta on pulaa tai aika ei riitä menetelmien läpikäymiseen? Miettivätkö he tietoisesti hyödyntämiään menetelmiä? Mitä suunnittelijat kaipaavat voidakseen tehdä käytettävämpiä ohjelmistotuotteita? Haastattelujen ja oman pohdinnan kautta havaitsin, että käyttöliittymäsuunnittelijat haluaisivat enemmän aikaa käyttäjäkeskeisyyden toteuttamiseen omassa suunnittelutyössään. Suunnittelijoille on tärkeää saada mahdollisuus vaikuttaa ohjelmistoprojektin sisältöön ja kestoon jo projektin alkuvaiheissa. Ilman aikaa ja vaikutusmahdollisuuksia suunnittelijoiden on vaikea tehdä tuotteesta käytettävä ja käyttäjän tarpeisiin vastaava. HCI-tutkimukseen pohjautuvat käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmät ja teoriat ovat usein liian raskaita ja aikaa vieviä läpivietäväksi ohjelmistoprojekteissa, joissa on tiukat aikataulut ja tuottavuusvaatimukset. Ajan puutteesta huolimatta suunnittelijat pyrkivät tekemään työnsä mahdollisimman hyvin. Suunnittelijoiden mielestä oma kokemus, hiljainen tieto ja ”maalaisjärki” ovat erilaisia menetelmiä ensisijaisempia työkaluja käyttäjätiedon mallintamisessa ja käytettävyyden suunnittelussa. fi
dc.description.abstract User interface designers working in the software industry have often limited time and resources for user-centered design methods. However in the industry it is a common belief that user-centered design is important for achieving a good, user-friendly and usable product. In my final thesis I have studied this designer’s dilemma: how to do as usable a product within the tight schedules and limited resources of software user interface projects. I have interviewed Finnish user interface designers working in the software industry and also I have presented my personal view on the subject via one case-study type of project report. The results of my study were following: user interface designers feel that they need more time for their work in order to do good, user-centered design. Designers emphasize the possibility to affect the planning of the project from its early start. They also feel that the current user-centered methods taught in the schools and in the industry are too heavy and time consuming to be used in the hectic software projects. Designers see that common sense, tacit knowledge and personal working experience are good tools in modeling the user, in cases that there is not enough time to conduct proper user studies. en
dc.format.extent 112
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other New media en
dc.title Käyttöliittymäsuunnittelijan mahdollisuudet ja tavat toteuttaa käyttäjäkeskeistä suunnittelua ohjelmistoprojekteissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Media Lab en
dc.contributor.department Medialaboratorio fi
dc.subject.keyword Käyttöliittymä fi
dc.subject.keyword käyttöliittymäsuunnittelu fi
dc.subject.keyword ohjelmistokäyttöliittymä fi
dc.subject.keyword systeemisuunnittelu fi
dc.subject.keyword käytettävyys fi
dc.subject.keyword käyttäjälähtöinen suunnittelu fi
dc.subject.keyword suunnittelun metodit fi
dc.subject.keyword projektisuunnittelu fi
dc.subject.keyword User interface design en
dc.subject.keyword interaction design en
dc.subject.keyword software user interface en
dc.subject.keyword design process en
dc.subject.keyword usability, en
dc.subject.keyword user- centered design en
dc.subject.keyword design methods en
dc.subject.keyword project planning en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201401281214
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Mäenpää, Marjo
dc.programme Uuden median maisteriohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse