Learning Centre

Teoksesta ja tekemisestä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Tuomola, Mika
dc.date.accessioned 2014-02-17T08:06:24Z
dc.date.available 2014-02-17T08:06:24Z
dc.date.issued 1997
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12549
dc.description.abstract Lopputyöni Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratorioon on käsikirjoittamani ja ohjaamani “Daisy’s Amazing Discoveries” tietoverkkosarja. Tässä lopputyön kirjallisessa osiossa esitellään ensin itse sarja, sekä ne kerronnalliset peruslähtökohdat, joista sen tuotanto lähti liikkeelle. Lisäksi kuvaillaan sarjan tuotantoa ja vastaanottoa. Tämä osio muodostuu tuottaja Heikki Leskisen projektiraportista, johon olen tehnyt lisäyksiä. (-> Ks. I. TEOS) Toiseksi pohdin itse tekemisestä oppimiani asioita suhteessa vuorovaikutteiseen kerrontaan yleensä. Mietin kuinka vuorovaikutteisen teoksen tilaa ja aikaa tulisi jäsentää. Kuvailen lyhyesti tällaisten jäsennysten vaikutusta “Daisyn” juonen kokoonpanoon, sarjan henkilöihin ja sen genreen, sekä katsojan rooliin teoksessa. Päädyttyäni tilan, eli teoksen maailman, dramaattiseen tärkeyteen vuorovaikutteisessa kerronnassa, käsittelen kontekstin suurta merkitystä näissä kerronnan virtuaalisissa maailmoissa: kuinka voimme helpottaa katsojan osallistumista siirtämällä teoksen maailmaan todellisesta maailmasta tuttuja asioita ja toimintoja. Samalla esitän epäilyni siitä miksi vain osa näistä todellisuusviitteistä “Daisyssä” onnistui ja painotan sekä kontekstin, viitetodellisuuden, että katsojan roolin suunnittelun tärkeyttä. Lopuksi esittelen teemoja, joiden ympärille “Daisyä” rakensin. Mietin, voiko epälineaarisessa, ajan käyttöä (ja siis teoksen loppua!) hyvin vähän kontrolloivassa vuorovaikutteisessa teoksessa olla lainkaan merkittävää teeman ja juonen käsittelyä. Päädyn uskomaan, että “Daisyn” ja tilallisesti orientoituneen vuorovaikutteisen teoksen muoto yleensä edellyttää hyvin toisenlaista teeman käsittelyä kuin mitä ajallisesti lineaarisen teoksen (elokuva, perinteinen teatteri) muoto edellyttää. (-> Ks. II. TEKEMINEN) Lopputyöni kirjallisen osion liitteenä ovat html-osoiteviitteitteni printit (paitsi animaatioita ja videoita) siinä järjestyksessä, jossa olen tuonut ne tekstissäni esille. Saman viitteen esiintyessä tekstissä myöhemmin, en ole tehnyt siitä uutta printtiä. Valitettavasti viitteeni eivät paperilla reagoi mihinkään, eivät soi, eivätkä puhu, ja ovat kaiken lisäksi vielä värittömiäkin, joten itse osoitteiden avaaminen WWW- selaimella antanee paremman kuvan esimerkeistäni. (-> Ks. HTML-VIITTEET) Lisäksi liitteenä on lista kirjoista (ja elokuvista), joiden muistan vaikuttaneen lopputyöhöni ja joihin eräisiin viittaan tekstissäni. Mukana ovat myös ensimmäisen pilottijakson ja kehittyneempien loppujaksojen käsikirjoitukset, jotka ovat osa kirjallista lopputyötäni. (-> Ks. KIRJALLISET LÄHTEET, JOIDEN MUISTAN VAIKUTTANEEN, sekä PILOTTIJAKSON KÄSIKIRJOITUS ja KÄSIKIRJOITUS JAKSOILLE 2-5) fi
dc.format.extent 49
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.relation.haspart This final degree work has been re-edited and published in English in two peer-reviewed articles:
dc.relation.haspart 1) Tuomola, Mika & Leskinen, Heikki (1998). Daisy's Amazing Discoveries: Part I – The Production. Digital Creativity Journal Vol. 9, No. 2, pp. 75-90. Swets & Zeitlinger. ISSN 1462-6268. DOI: 10.1080/14626269808567112 [13.11.2013]
dc.relation.haspart 2) Tuomola, Mika (1998). Daisy's Amazing Discoveries: Part II - Learning from Interactive Drama. in the Digital Creativity journal Vol. 9, No. 3, pp.137-152. Swets & Zeitlinger. ISSN 1462-6268. The "Daisy's Aamzing Discoveries" production has also been featured in: Dixon, Steve (2007): Digital Performance - A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation. Pp. 166-167. MIT Press 2007. DOI: 10.1080/14626269808567119 [13.11.2013]
dc.subject.other New media en
dc.title Teoksesta ja tekemisestä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Media Lab en
dc.contributor.department Medialaboratorio fi
dc.subject.keyword Daisy's Amazing Discoveries fi
dc.subject.keyword vuorovaikutteinen draama fi
dc.subject.keyword kerronta fi
dc.subject.keyword virtuaalimaailma fi
dc.subject.keyword tarinamaailma fi
dc.subject.keyword draama fi
dc.subject.keyword Daisy's Amazing Discoveries en
dc.subject.keyword interactive drama en
dc.subject.keyword interactive narrative space en
dc.subject.keyword narrative en
dc.subject.keyword story telling en
dc.subject.keyword drama en
dc.subject.keyword multiuser en
dc.subject.keyword story world en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201401251207
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Dean, Philip
dc.programme Uuden median maisteriohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse