Visuaalisuuden Vaikutus Mobiili-internetin Käyttäjäkokemukseen. Case: Soneran WAP-valikko

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Uhari-Pakkalin, Maria Pauliina
dc.date.accessioned 2014-02-12T14:25:37Z
dc.date.available 2014-02-12T14:25:37Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12535
dc.description.abstract Matkapuhelinvalmistajien tuotua värinäytöllisiä matkapuhelimia markkinoille loppuvuonna 2002 ovat palveluntarjoajat pyrkineet parantamaan mobiili-internetin käyttäjäkokemusta lisäämällä palveluihin kuvia käyttöliittymän elävöittämiseksi ja käytön innostavuuden lisäämiseksi. Kuvien lisääminen ei kuitenkaan vaikuta käyttäjäkokemukseen pelkästään positiivisesti: jokainen kuva kasvattaa siirrettävän tiedon määrää. Käyttäjille tämä näkyy sivujen hitaampana latautumisena ja matkapuhelinlaskun nousuna. Herääkin kysymys, onko käyttäjä valmis odottamaan ja maksamaan hieman enemmän, jotta voi käyttää visuaalisesti rikkaampia mobiili-internetpalveluja. Tutkimuksen aloitushetkellä kesällä 2003 ei ollut yhtään tutkimusta siitä, miten kuvien käyttö mobiili-internetissä vaikuttaa käyttäjäkokemukseen. TeliaSonera Finlandilla oli kuitenkin tarve saada vastauksia suunnittelutyön tueksi. Kuvien vaikutusta mobiili-internetin käyttäjäkokemukseen tutkittiin empiirisellä seurantatutkimuksella. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista teemahaastattelua, jossa jokainen tutkimukseen osallistuva haastateltiin kahdesti. Haastattelujen väli oli noin yhdeksän kuukautta Jälkimmäisellä haastattelukerralla kysyttiin osittain samoja kysymyksiä, kuin mitä ensimmäisellä kerralla kysyttiin. Uusintahaastattelun avulla saatiin selville pidempiaikaisia muutoksia palveluiden käytössä, koska pystyttiin seuraamaan haastateltavien WAP-palvelujen käyttöä hieman pidemmältä ajalta sekä suhteuttamaan haastateltavien mielipiteet ja vastaukset todelliseen käyttöön. Tutkimuksen tulosten perusteella aktiivisesti WAP-palveluita käyttävät haastateltavat halusivat mieluummin käyttää visuaalisesti paremman näköistä WAP-palvelua nykyisillä latausnopeuksilla, kuin että he saisivat nykyistä nopeammin lataantuvan palvelun poistamalla kuvat ja käyttöliittymän kauniin ulkoasun. Vaikka moni haastateltava koki, että kuvissa oli häiritseviä piirteitä, kuten hitaampi lataantuminen tai kuvien laatu oli heikko, niin kuvia toivottiin palveluissa kuitenkin olevan. Yhdenkään haastateltavan suhtautuminen kuviin ei muuttunut tutkimuksen aikana negatiivisemmaksi, mutta positiivisemmaksi kuvat ja visuaalisuuden koki puolestaan osa haastateltavista. Tulokset myös osoittavat, että aktiiviset WAP-palvelun käyttäjät ovat tyytyväisiä hinta-laatu-suhteeseen. Tutkimuksen tuloksista voidaan vetää johtopäätös, että kuvat vaikuttavat ensisijaisesti positiivisesti mobiili-internetin käyttäjäkokemukseen. fi
dc.format.extent 87
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Visuaalisuuden Vaikutus Mobiili-internetin Käyttäjäkokemukseen. Case: Soneran WAP-valikko fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Media Lab en
dc.contributor.department Medialaboratorio fi
dc.subject.keyword Käytettävyys fi
dc.subject.keyword käyttäjäkokemus fi
dc.subject.keyword mobiili-internet fi
dc.subject.keyword WAP fi
dc.subject.keyword visuaalisuus fi
dc.subject.keyword estetiikka fi
dc.subject.keyword kuvat fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201312128119
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Dean, Philip
dc.programme Uuden median maisteriohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account