Learning Centre

Taide 2060 - Toimijalähtöisellä skenaarioanalyysilla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Liukkonen, Jukka
dc.date.accessioned 2014-02-12T14:24:51Z
dc.date.available 2014-02-12T14:24:51Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12528
dc.description.abstract Opinnäytetyön tarkoituksena on havainnollistaa taiteen mahdollisia kehityskulkuja. Näkemykseni mukaan se millaisena taide ymmärretään vaikuttaa siihen millaista taidetta tehdään. Näin ollen on mahdollista arvioida miten taidekäsitys voisi muuttua ja sen pohjalta laatia vaihtoehtoisia kuvauksia taiteen tulevaisuudesta. Opinnäytetyössä esitetään neljä mahdollista kehityskulkua: 1. Kuvataide häviää kun siihen suhtaudutaan samanlaisena ammattina kuin muuhun visuaaliseen työhön. Kun kuvataidetta arvioidaan taloudellisesti se ei ole kannattava työpaikka joten sitä ei haluta tehdä. Taiteella ei nähdä olevan mitään erityistä arvoa taiteilijoiden tai kansalaistenkaan keskuudessa. 2. Taide tuo irrationaalisuutta rationaaliseen yhteiskuntaan ja näin ollen uusia ajatuksia. Kun tiede on keksinyt kaiken ja teknologialla kaikki on mahdollista, on taiteen rooli asettua rationaalisen toiminnan ulkopuolelle löytämään uusia ajatuksia ja vaihtoehtoja. 3. Taiteen rooli on tuoda esille yhteiskunnan ongelmakohtia yhteiskunnassa jossa sananvapaus on heikko. Taiteilija on rohkea ihminen joka uskaltaa asettaa itsensä vaaraan arvojensa ja ideologiansa puolesta. 4. Taide muuttaa roolinsa sosiaalisen työn suuntaan. Taiteen edellytykset vahvistuvat mutta taiteella on enemmän yhteiskunnallisia tehtäviä. Taide muuttuu immateriaaliseksi ihmisten väliseksi kanssakäymiseksi ja sosialisuudeksi. On hyvä tiedostaa että nämä ovat vain neljä mahdollista tulevaisuuskuvaa äärettömän monen vaihtoehdon joukosta. Tarkoitus onkin rohkaista lukijaa vaikuttamaan yhteiskuntaan niin että hänen oma toivomansa tulevaisuus toteutuu. Lisäksi tarkoitus on saada miettimään omien tekojensa toivottuja ja tahattomia seurauksia. Omat nykyisyyteen vaikuttavat teot ja oman tulevaisuuden ajattelu ovatkin lopputyön eräitä päämääriä. Olen kehittänyt toimijalähtöisen variaation skenaarioanalyysistä voidakseni arvioida taiteen käsityksen kehittymistä. Opinnäytetyötä varten on suoritettu viisi aineistohaastattelua ja kolme taustahaastattelua. Aineistohaastatteluiden taidekäsityksistä on laadittu minä-muotoinen kuvaus samalla tavoin kuin tulevaisuuden skenaarioiden kuvitteellisista taiteilijoista. Lukija voi verrata tulevaisuuden toisenlaisen maailman, nykytaiteilijan ja oman taidekäsityksen eroja ja muodostaa kuvan vaihtoehtoisista tavoista ymmärtää taidetta. fi
dc.format.extent 109
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Taide 2060 - Toimijalähtöisellä skenaarioanalyysilla fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Media Lab en
dc.contributor.department Medialaboratorio fi
dc.subject.keyword Kuvataide fi
dc.subject.keyword taide fi
dc.subject.keyword taiteen tulevaisuus fi
dc.subject.keyword tulevaisuudentutkimus fi
dc.subject.keyword skenaarioanalyysit fi
dc.subject.keyword taiteilijuus fi
dc.subject.keyword taidekäsitys fi
dc.subject.keyword 2060 fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201312128112
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Asiala, Pipsa
dc.programme Uuden median maisteriohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics