Learning Centre

Kokemuksia Kaupunkiäänestä - ’Kaupunkiääni’ - installaatio kaupunkiäänitutkimuksen välineenä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Takala, Päivi
dc.contributor.author Neuvonen, Aura
dc.date.accessioned 2014-02-12T13:13:42Z
dc.date.available 2014-02-12T13:13:42Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12519
dc.description.abstract Kehittelin interaktiivista teosta, jolla olisi mahdollista kokeilla ja rakentaa erilaisia versioita äänimaisemasta. Opinnäytetyöni on toteutettu osana Hearing Helsinki – projektia, jonka pyrkimyksenä on ollut löytää keinoja tutkia ja tuoda julki kaupunkilaisten positiivisia ja toivottuja äänikokemuksia. Vuorovaikutteiset, uudet teknologiat ja taiteen keinot ovat tapa, jolla näitä kokemuksia pyritään stimuloimaan ja dokumentoimaan. Äänimaiseman kokemista värittävät voimakkaasti subjektiiviset kokemukset. Luomalla interaktiivinen ympäristö äänimaiseman tutkimusvälineeksi, näille kokemuksille, sekä negatiivisille että positiivisille, annetaan tilaa. Kaupungin äänitilaa tutkittaessa yksilön kokemuksella on painoarvoa siksikin, ettei akustinen mittaustulos kerro juuri mitään äänen sisällöstä tai sen tuottamasta kuulokokemuksesta. Opinnäytetyöni kirjallisen osan toisessa luvussa pohdin ääniympäristön kokemista ja kaupunkiäänimaisemassa tapahtuneita muutoksia. Näiden teoreettisten mallien innoittamana on syntynyt Kaupunkiääni - installaatio, jota analysoin luvussa kolme. Uudenlaisen, taiteen ja vuorovaikutteisuuden keinoja hyödyntävän tutkimusmenetelmän kehittäminen on tässä vaiheessa vielä kehittelyn asteella. Demoversio ja sillä toteutettu koekäyttö ovat kuitenkin olleet rohkaisevia ja tuottaneet toivottua materiaalia. fi
dc.format.extent 42
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kokemuksia Kaupunkiäänestä - ’Kaupunkiääni’ - installaatio kaupunkiäänitutkimuksen välineenä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Media Lab en
dc.contributor.department Medialaboratorio fi
dc.subject.keyword interaktiivinen ääniteos fi
dc.subject.keyword äänimaisema fi
dc.subject.keyword kaupunki äänimaisema fi
dc.subject.keyword Hearing Helsinki fi
dc.subject.keyword äänikokemus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201312128106
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Ikonen, Antti
dc.programme Uuden median maisteriohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse