Learning Centre

Luova designprosessi ja sen kehittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Raami, Asta
dc.date.accessioned 2014-02-12T13:13:31Z
dc.date.available 2014-02-12T13:13:31Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12517
dc.description.abstract Lopputyöni I-osiossa kerron designin ja luovuuden teorioista sekä luo- van prosessin kehittämiseen tähtäävistä työkaluista. Luovaan proses- siin tutustumiseen ja sen kehittämiseen on olemassa työkaluja, joita hyödyntämällä suunnittelija voi löytää syvemmän ymmärryksen omas- ta työstään ja tavastaan ajatella ja suunnitella. Olen kehittänyt työkaluja oman kokemukseni perusteella ja opetuk- sessa saamani palautteen perusteella. En ole systemaattisesti doku- mentoinut työkalujen testusta, joten en voi väittää että ne kehittäisi- vät opiskelijoiden luovuutta. Ne ovat kuitenkin merkittävästi lisän- neet opiskelijoiden kiinnostusta aihealueeseen. Opiskelijoiden palaut- teen perusteella tämä kiinnostus on johtanut myös syvempään ja laa- jempaan ymmärrykseen omasta luovasta prosessista. Tältä osin it- selleni asettama tavoite työkalujen toimivuudesta on saavutettu. Lopputyöhöni liittyy Polut – tietoa designoppimisesta -verkkosivusto, joka on liitteenä. Sivustolla esitellään osa kehittämistäni työkaluista, mut- ta myös muuta työryhmämme tuottamaa designoppimiseen liittyvää materiaalia. Lopputyöni II-osiossa olen pohtinut sivuston rakentami- seen ja tiedon esitystapaan liittyvää problematiikkaa sekä tiedon vi- sualisoinnin kysymyksiä. fi
dc.format.extent 96
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Luova designprosessi ja sen kehittäminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Media Lab en
dc.contributor.department Medialaboratorio fi
dc.subject.keyword Luovuuden kehittäminen fi
dc.subject.keyword designprosessin kehittäminen fi
dc.subject.keyword tiedon visualisointi fi
dc.subject.keyword meta-tason harjoitukset fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201312128104
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Dean, Philip
dc.programme Uuden median maisteriohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics