Designing for Experiences, Case of a Mobile Imaging System

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Kaasalainen, Janne
dc.date.accessioned 2014-02-12T12:37:57Z
dc.date.available 2014-02-12T12:37:57Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12494
dc.description.abstract Tämä lopputyö kuvailee erään kuvapalvelun suunnitteluprosessia. Palvelua käytetään esimerkkinä siitä, kuinka suunnittelua voidaan tehdä käyttökokemusta varten. Työ alkaa esittelemällä tutimuskysymykset ja syyt niiden valitsemiseen. Koska tuotettu palvelu on ryhmätyö, myös henkikohtainen roolini eritellään sen tekemisessä. Työn kannalta oleelliset käsitteet esitellään antamaan yleiskuva työn aihealueesta ja muista siihen liittyvistä tutkimuksista. Muita aihealueella vaikuttavia palveluita ja systeemejä käydään myös läpi vertailun vuoksi. Käyttökokemukseen liittyviä piirteitä käydään läpi havainnollistamaan suunnittelufilosofian erityispiirteitä ja kuinka esitelty palvelu huomioi näihin liittyvää problematiikkaa muun muassa minimoidakseen huonojen kokemusten todennäköisyyksiä. Lopuksi tuotettua palvelukonseptin arviointia käydään läpi useiden käytettävyystestien kautta. Testit paljastivat konseptin yleisen hväksyttävyyden, mutta paljastivat myös ongelmakohtia. Huomionarvoista on, että tulokset korreloivat suunnittelutavoitteiden kanssa, antaen uskoa että käyttäjäkokemuksia varten suunniteleminen on mahdollista tiettyihinn rajoihin asti. fi
dc.description.abstract This thesis describes a design process of a mobile imaging service. The service is used as a case example to study how experiences can be designed for. At first, the research questions are introduced and their relevance is explained in context. As the produced system is team process, personal role in making it is also clarified. State of the art is then studied. Relevant concepts are introduced to give an overview of the field in general. Few other systems and services operating on the same field are introduced for the sake of comparison. The design philosophy is then introduced to outline aspects that are likely to have an impact to perceived user experience. Examples are given how the designed system copes to the selected aspects and how the potential negative experiences are minimized. Finally, the prototype implementation of the system was evaluated in multiple user tests. The tests showed general acceptance in multiple levels of the process as wells as indicated issues with the design that need to be improved upon in the future. More importantly, the test results show correlation with design aims, thus increasing the confidence that experiences can, to some extent, be designed for. en
dc.format.extent 86
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Designing for Experiences, Case of a Mobile Imaging System en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Media Lab en
dc.contributor.department Medialaboratorio fi
dc.subject.keyword Käyttökokemus fi
dc.subject.keyword ixd fi
dc.subject.keyword käyttöliittymäsuunnittelu fi
dc.subject.keyword ux fi
dc.subject.keyword User experience en
dc.subject.keyword interface design en
dc.subject.keyword ixd en
dc.subject.keyword ux en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201312128095
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Vuori, Rasmus
dc.programme Uuden median maisteriohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account