Jouduin tarinan sisään: Lähtökohtia tietokonepelien dramaturgiaan

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Ikonen, Petri Tapani
dc.date.accessioned 2014-02-12T12:37:42Z
dc.date.available 2014-02-12T12:37:42Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12491
dc.description.abstract Lopputyössäni tarkastelen tietokonepelien dramaturgiaa loppukäyttäjän kannalta. Miten ja millaisia draamallisia tarinoita pelit välittävät pelaa- jalle? Hypoteettinen lähtökohta on se, että pelaajan pelikokemus on li- neaarinen huolimatta tietokonepelien interaktiivisesta luonteesta. Tarkastelen tutkimuskohteena ensisijaisesti Remedy Entertainmentin menestyspeliä Max Payne. Analysoin pelin sisältöä draaman teorian ja narratologian kannalta. Käsitän tässä työssä tietokonepelit draamoina, joissa pelaaja asetetaan rooliin. Roolissa pelaaja on toimiva subjekti, joka muuttaa pelimaailmaa vuorovaikutuksessa tietokoneen kanssa. Näin pelaajan toiminta on avainasemassa merkityksen synnyssä. Pelaaja generoi tarinaa oman toimintansa avulla aivan kuten roolihenkilö toimii draamassa. Pelaajan funktio on näin kaksinainen pelitilanteessa. Pelaaja luo ja vastaanottaa tarinaa samanaikaisesti. Erittelen tietokonepelien eri tapoja kertoa. Huomattavaa on että tieto- konepelien kerronnallisuuden ei tarvitse nojata vanhojen medioiden kei- noihin kuten siihen, että pelaaja seuraa kertovat osuudet passiivisena. Tietokonepeleissä on mahdollista kertoa tarinaa toiminnan ja dialogin kautta varsinaisessa pelimoodissa. Työni osoittaa, että tietokonepelien on mahdollista tarjota pelaajalle vahvoja draamallisia kokemuksia ja kertoa vaikuttavia tarinoita uudella tavalla. Tietokonepelit ovat jatkuvan evoluution alaisia nopeasti kehittyvän tek- niikan takia. Pelit kehittyvät ja niiden ominaisuudet muuttuvat. Näin myös tietokonepelien dramaturgia on jatkuvan muutoksen alaisuudessa oleva ilmiö. fi
dc.format.extent 86
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Jouduin tarinan sisään: Lähtökohtia tietokonepelien dramaturgiaan fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Media Lab en
dc.contributor.department Medialaboratorio fi
dc.subject.keyword tietokonepelit fi
dc.subject.keyword dramaturgia fi
dc.subject.keyword draama fi
dc.subject.keyword pelikäsikirjoittaminen fi
dc.subject.keyword semiotiikka fi
dc.subject.keyword narratologia fi
dc.subject.keyword Max Payne fi
dc.subject.keyword Computer games en
dc.subject.keyword video games en
dc.subject.keyword games & storytelling en
dc.subject.keyword video games & drama en
dc.subject.keyword game design en
dc.subject.keyword storytelling en
dc.subject.keyword Max Payne en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201312128092
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Dean, Philip
dc.programme Uuden median maisteriohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account