Learning Centre

Sosiaalisen median käsitteestä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Erkkola, Jussi-Pekka
dc.date.accessioned 2014-02-12T12:27:17Z
dc.date.available 2014-02-12T12:27:17Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12480
dc.description.abstract Sosiaalisesta mediasta on kirjoitettu viime vuosina paljon verkossa. Akateemisissa piireissä käsitteeseen ei kuitenkaan olla perehdytty kovinkaan syvällisesti, minkä takia sosiaalisen median käsitteen sisällöstä ei vallitse yksimielisyyttä. Internetin toisen aallon myötä käsitteistön systemaattiselle määrittelylle on tarvetta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli jäsentää ja ymmärtää sosiaalisen median käsitettä sekä tarkastella sosiaalisen median seurauksia ja ilmiöitä. Tutkimuksessa keskityttiin sosiaalisen median käsitteen analysointiin kirjallisuuden ja tutkimusaineiston kautta. Tutkimus tarkastelee sitä, mitä sosiaalisen median käsitteellä tarkoitetaan, ja miten käsite on ymmärretty verkkotutkimuksessa ja lähdeaineistossa. Sosiaalisen median käsitettä tutkittiin Walkerin ja Avantin käsiteanalyysimallin avulla. Käsitettä analysoitiin ja tulkittiin ominaispiirteiden, ennakkoehtojen, seurauksien ja lähikäsitteiden pohjalta. Tutkimuksessa havaittiin, että sosiaalinen media on teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Samalla sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, jolla on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen takia vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin. Sosiaalisesta mediasta on kasvanut 2000-luvulla ilmiö, minkä takia se tarvitsee spesifin termin, joka erottaa sen aikaisemmista internetin ja median kehitysvaiheista. Erilaisten internetiin ja yhteiskuntaan laajemmin liittyvien ilmiöiden ja seurauksien ymmärtäminen auttaa sekä tukee digitaalisten tuotteiden ja palvelujen suunnittelun parissa työskenteleviä. fi
dc.format.extent 118
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Sosiaalisen median käsitteestä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Media Lab en
dc.contributor.department Medialaboratorio fi
dc.subject.keyword sosiaalinen media fi
dc.subject.keyword internet fi
dc.subject.keyword käyttäjälähtöinen sisältö fi
dc.subject.keyword käsiteanalyysi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201312108081
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Dean, Philip
dc.programme Uuden median maisteriohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics