Learning Centre

KASVAMAAN SAATETTU – opettajan karisman ja pedagogisen rakkauden vaikutus oppilaan oppimiskokemukseen ja kasvuun

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Junno, Anna-Maija
dc.date.accessioned 2014-02-12T11:59:48Z
dc.date.available 2014-02-12T11:59:48Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12459
dc.description.abstract Opinnäytteeni runkona ja aineistona toimivat kirjoittamani kertomukset, jotka perustuvat omiin oppimiskokemuksiini elämäni varrelta. Olen kirjoittanut nämä kertomukset fiktiiviseen muotoon saadakseni kokemuksiini tutkimukseni kannalta tärkeää etäisyyttä. Pyrin kertomusteni pohjalta hahmottamaan pedagogisen rakkauden ja karisman läsnäoloa ja/tai sen puutetta oppimiskokemuksissani. Yritän ymmärtää muistojeni opettajien toimintaa ja toimin-nan vaikuttimia. Koetan myös antaa tilaa ja ymmärrystä omalle kokemukselleni oppilaana. Par-haimmillaan tämä ymmärrys johtaa vaikeimmissakin muistoissa anteeksiantoon – hyvissä taas syvään kiitollisuuteen. Tutkin, mistä pedagoginen rakkaus koostuu, miten sitä voi opetustilanteessa toteuttaa ja itsessään opettajana kehittää. Lähestyn pedagogista rakkautta opettajan työvälineenä. Tutkin karisman olemusta ja sen vaikutusta opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksessa. Pohdin karismaa vallan käytön välineenä ja aikamme tavoiteltuna ominaisuutena. Opinnäytteeni johtopäätöksissä pyrin hahmottamaan, millä tavoin oppimiskokemukseni ovat muovanneet minua kasvussani ja miten kokemani mahdollisesti heijastuu olemisessani, sekä ih-misenä että työssäni opettajana. Pyrin kartoittamaan hyvän opettajan ominaisuuksia. Pohdin, mitä opettajan voisi jo koulutukses-saan oppia pedagogisesta rakkaudesta, sanattomasta viestinnästä ja vuorovaikutuksesta opetusti-lanteessa. fi
dc.format.extent 105
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Art education en
dc.title KASVAMAAN SAATETTU – opettajan karisman ja pedagogisen rakkauden vaikutus oppilaan oppimiskokemukseen ja kasvuun fi
dc.title Cultivated to grow The influence of a– teacher's charisma and pedagogical love on the learning experience and growth of a student en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword pedagoginen rakkaus fi
dc.subject.keyword karisma fi
dc.subject.keyword oppimiskokemus fi
dc.subject.keyword opettaja fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201402081363
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Pohjakallio, Pirkko
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics