Learning Centre

Tuotteiden esillepanokaluste eri käyttöympäristöissä/Case: Modulaarisen tuote-esillepanokalusteen suunnittelu Makia Clothingille

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Sallasmaa, Noora
dc.date.accessioned 2014-02-12T11:28:45Z
dc.date.available 2014-02-12T11:28:45Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12454
dc.description.abstract Lopputyöni käsittelee tuotteiden esillepanokalusteen suunnittelua Makia Clothingille vuosien 2011 - 2012 välisenä aikana. Suunniteltavan kalusteen tuli soveltua eri tapahtuma- ja messukäyttöön, sekä erilaisiin myymälätiloihin. Kalusteen tarkoituksena oli helpotta Makian toimintaa, kun tuotteita halutaan eri paikkoihin ja tapahtumiin esille ja samalla yhtenäistää tuote-esille-panon ilme eri yhteyksissä. Aineistossa käydään läpi suunnitteluprosessin vaiheet asiakkaan briefistä tuotantoon. Suunnitteluprosessissa on pyritty huomioimaan sekä visuaaliset, funktionaaliset että tuotantotaloudelliset näkökulmat, jotka toimivat perustana kalusteen muoto- ja rakenneratkaisuille. Lopputyössä avataan esillepanokalusteen roolia eri ympäristössä ja käytössä. Näkemykset standardikalusteen ja kustomoidun kalusteen eroista ja kustomoitavan kalusteen tuotantokustannuksista, ovat iso osa sisältöä. Koska myymäläympäristö on vain osa suunniteltavan kalusteen käyttökohteista, on työn rajaamisen puitteissa jätetty myymälän ja kuluttajan näkökulmat pienempään rooliin. Esillepanokalustetta ei siis tässä tapauksessa käsitellä elämysten tuottajana vaan pikemminkin yrityksen työkaluna, joka helpottaa yrityksen toimintaa, palvelee yrityksen tarpeita ja parantaa näkyvyyttä. Suunnittelua ohjasi monta Makian esittämää toivetta ja vaatimusta. Kalusteen ilmeen tuli olla linjassa yritysilmeen ja brändin kanssa, sekä kalusteen rakenteen olla moduloitavissa eri tarpeita palveleviksi kokonaisuuksiksi. Suuri osa suunnittelutyötä käsitti myös materiaalien, valmisosien ja tuotannon kartoittamista, koska yhtenä vaatimuksena oli huomioida kustannustehokkuus niin tuotannossa kuin logistiikassa. Kalusteesta toteutettiin n. 30 kappaleen pilottisarja, jota oli tarkoitus testata Makian käytössä, eri käyttökohteissa. Jälleenmyyjien kiinnostuksen takia, pilottikalusteita alettiinkin toimittamaan jälleenmyyjille ympäri maailmaa, ennen kuin sitä oli täysin testattu Makian omassa käytössä ns. yrityksen työkaluna, johon kaluste oli alunperin sunniteltu. Pilotoitu kaluste onnistui onneksemme hyvin myös jälleenmyyjien näkökulmasta. Pilotoinnin jälkeen suunnitelmat ja tuotantoaineisto viimeisteltiin niin, että lopullisen kalustesarjan tuotanto voidaan aloittaa, kun Makia niin haluaa. Lopullista sarjaa on tarkoitus toimittaa mahdollisimman monelle jälleenmyyjälle, sekä osa kalusteista jäisi Makian omaan käyttöön. fi
dc.description.abstract My thesis concerns the design of a product display stand for Makia Clothing. The stand was to be applicable in different environments, such as promotional events, exhibitions and retail. It was also meant to be a corporate tool to assist Makia’s operations through uniform product display at different locations and events. The thesis presents the whole design process from client brief to production. The process takes account of the visual, functional and economical production aspects which form the foundation for the element’s design and structure. The thesis presents the role of the product display stand in different environments and usage. Perspectives of the difference between standard and custom display stands and production costs of the custom display stand are handled extensively in the dissertation. Because of the constraints on the length of the dissertation, issues related to the customer perspective are dealt with only briefly. Thus the product display is not handled from an emotive aspect, but rather as a corporate tool to support corporate actions and needs and to improve brand visibility in different contexts. Many design drivers and requirements were defined by Makia. The display design was to be in line with the corporate identity and the display was to be modular to permit assembly in different combinations to serve different needs. A large part of the design process thus concerned the survey of the materials, standard parts and production, because one of the requirements was cost efficient production and logistics. Initial production was of a 30-piece pilot series, which was planned to be tested in various locations in Makia’s use. Because of retailers’ interest, Makia started to deliver the pilot display stands worldwide even before Makia had tested the display properly. Fortunately, the piloted display was a success from the retailers’ point of view. After the pilot, the design was completed so that production of the final display series can proceed as soon as Makia wants to do so. The final series is planned for delivery to as many retailers as possible, and some of the display stands will remain in Makia’s own use. en
dc.format.extent 103
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Design en
dc.title Tuotteiden esillepanokaluste eri käyttöympäristöissä/Case: Modulaarisen tuote-esillepanokalusteen suunnittelu Makia Clothingille fi
dc.title Product display in different environments and usage/Case: Modular product display design for Makia Clothing en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword kustomointi fi
dc.subject.keyword modulaarisuus fi
dc.subject.keyword brändi-ilme fi
dc.subject.keyword kustannustehokkuus fi
dc.subject.keyword myymälätila fi
dc.subject.keyword customization en
dc.subject.keyword modularity en
dc.subject.keyword brand identity en
dc.subject.keyword cost efficiency en
dc.subject.keyword retail space en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201402071359
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Raimo, Nikkanen
dc.programme Degree Programme in Industrial and Strategic Design en
dc.programme Teollisen muotoilun koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics