Käyttöliittymäsuunnittelu ketterässä ohjelmistokehityksessä: kolme skenaariota

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Laitinen, Sauli
dc.contributor.author Ojala, Aivi
dc.date.accessioned 2014-02-12T11:28:39Z
dc.date.available 2014-02-12T11:28:39Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12453
dc.description.abstract Tämän opinnäytteen tavoitteena on ratkaista ongelma, miten yhdistää käyttäjäkeskeinen käyttöliittymäsuunnittelu ketterään ohjelmistokehitykseen. Ketterä ohjelmistokehitys ja käyttöliittymäsuunnittelu ovat prosesseina omanlaisikseen vakiintuneet, ja käytännön työssä on huomattu ongelmia niiden yhdistämisessä. Taustatietoina aiheeseen kuvataan molemmat prosessit pääpiirteittäin. Ketterän ohjelmistokehityksen malleista käydään läpi Scrum, joka on yksi tavallisimmista ketteristä prosessimalleista. Sen jälkeen kuvataan käyttöliittymäsuunnittelun prosessi. Työssä käsitellään lisäksi käyttöliittymäsuunnitteluun liittyvien ammattinimikkeiden monimuotoisuutta, ja määritellään tarkemmin, minkälaisia työtehtäviä käyttöliittymäsuunnittelu terminä kattaa tässä opinnäytteessä. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, miten käyttöliittymäsuunnittelun ala nivoutuu teolliseen muotoiluun. Työ sisältää sekä tutkimuksellisen osion että ratkaisuja ideoivan prosessinkehitysosion. Tutkimuksellinen osuus selvittää käyttöliittymäsuunnittelun ja ketterän ohjelmistokehityksen yhdistämisen nykytilanteen ongelmia ja olemassa olevia ratkaisuehdotuksia kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen keinoin. Lopussa on käytännön ratkaisuja kehittävä osuus, jossa muodostetaan ratkaisuehdotuksia löydettyihin ongelmiin. Tässä työssä keskitytään käyttöliittymäsuunnittelijan näkökulmaan. Työn lopputuloksena esitellään kolme vaihtoehtoista skenaariota prosessien yhdistämisen malliksi. Ratkaisut on suunnattu käyttöliittymäsuunnittelijoille, jotka pohtivat oman työnsä parempaa organisoimista ketterässä tuotekehitysympäristössä. Työn toimeksiantaja on Vaisala Oyj. fi
dc.format.extent 129
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Design en
dc.title Käyttöliittymäsuunnittelu ketterässä ohjelmistokehityksessä: kolme skenaariota fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword käyttöliittymäsuunnittelu fi
dc.subject.keyword käyttöliittymä fi
dc.subject.keyword ketterä ohjelmistokehitys fi
dc.subject.keyword Scrum fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201402071358
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Degree Programme in Industrial and Strategic Design en
dc.programme Teollisen muotoilun koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account