Learning Centre

Analyses on the Finnish High-Growth Entrepreneurship Ecosystem

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Autio, Erkko
dc.contributor.author Rannikko, Heikki
dc.contributor.author Handelberg, Jari
dc.contributor.author Kiuru, Pertti
dc.date.accessioned 2014-02-11T10:00:09Z
dc.date.available 2014-02-11T10:00:09Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-60-5557-2 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5556-5 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4829 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4810 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4810 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12444
dc.description.abstract Currently there is wide interest in entrepreneurship as a way to solve emerging societal challenges such as unemployment. Consequently, various policy measures have been implemented in Finland and elsewhere to support the early development of new innovative firms. This report presents various analyses of the Finnish high-growth entrepreneurship ecosystem from policy viewpoint. The aim is to provide empirical data to support the design and implementation of high-growth entrepreneurship policy in Finland. From the Finnish entrepreneurship policy interventions we consider the 'NIY Programme'of the Finnish Funding Agency for Innovation and Development and the 'VIGO Programme' of the Ministry of Labour and Economy' as well as the 'Bridge Programme' of Nokia Corporation.Additionally, a theoretical framing of the relationship between high-growth entrepreneurshipand its national context through the conceptual lens of 'National System of Entrepreneurship'is provided. The results of our analyses provide support for the efficiency of the interventions analysed. It seems that the NIY Programme and VIGO Programme have helped new innovative and growth oriented firms to strengthen their early development in comparison to their unsupported counterparts. Moreover, the Bridge Programme can be seen as a useful model for any company facing a need to lay off employees and seeking to implement the layoffs consistent with its commitment to corporate social responsibility. en
dc.description.abstract Yrittäjyys nähdään tällä hetkellä usein mahdollisena ratkaisuna työttömyyden kaltaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tämän vuoksi uusien yrityksien synnyttämiseksi ja uusien kasvuhakuisten yritysten kehittymisen edistämiseksi tehdään Suomessa ja muualla maailmassa monenlaisia julkisen vallan toimenpiteitä. Tässä raportissa tarkastellaan Suomen kasvuyrittäjyysekosysteemiä julkisen vallan harjoittaman politiikan näkökulmasta. Tavoitteena on tarjota ajankohtaista tietoa politiikan sunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti Tekesin Nuorten Innovatiivisten Yritysten ohjelma(NIY) ja Työ- ja elinkeinoministeriön VIGO -yrityskiihdyttämö ohjelma sekä Nokia Oyj:n toteuttaman Bridge -ohjelman yrittäjyyspolku. Näiden lisäksi raportissa esitetään teoreettinen viitekehys kasvuyrittäjyyden ja kontekstin välisestä suhteesta käyttäen käsitettä 'kansallinenyrittäjyyssysteemi' (National System of Entrepreneurship). Analyysin tulokset osoittavat, että tarkastellut toimenpiteet (NIY -ohjelma ja VIGO -ohjelma)ovat auttaneet kohdeyrityksiä kehittymään suotuisammin kuin vertailujoukkoon kuuluvat yritykset. Bridge -ohjelman yrittäjyyspolusta voidaan puolestaan todeta, että se toimii hyvänä yhteiskunnallisen vastuun kantamisen mallina sellaisille yrityksille joilla on tarve vähentää henkilöstöään. fi
dc.format.extent 85
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series BUSINESS + ECONOMY en
dc.relation.ispartofseries 1/2014
dc.subject.other Entrepreneurship en
dc.title Analyses on the Finnish High-Growth Entrepreneurship Ecosystem en
dc.title Analyysejä Suomen kasvuyrittäjyysekosysteemistä fi
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.subject.keyword innovation en
dc.subject.keyword intervention en
dc.subject.keyword new firm en
dc.subject.keyword growth en
dc.subject.keyword entrepreneurship en
dc.subject.keyword innovaatio fi
dc.subject.keyword yritystuki fi
dc.subject.keyword startup fi
dc.subject.keyword kasvu fi
dc.subject.keyword yrittäjyys fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5557-2
dc.type.dcmitype text en
dc.subject.helecon entrepreneurship
dc.subject.helecon companies
dc.subject.helecon growth
dc.subject.helecon innovation
dc.subject.helecon ecosystems
dc.subject.helecon yrittäjyys
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon kasvu
dc.subject.helecon innovaatiot
dc.subject.helecon ekosysteemit


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse