Sähkökäyttöjen hajautettu ohjelmointi - Vaatimukset ja sovelluskohteet

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lalu, Jarkko
dc.contributor.author Töllikkö, Lauri
dc.date.accessioned 2014-02-07T11:05:13Z
dc.date.available 2014-02-07T11:05:13Z
dc.date.issued 2013-12-16
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12440
dc.description.abstract Sähkökäyttöjen hajautettu ohjelmointi tarjoaa uuden tavan toteuttaa ohjausjärjestelmiä sähkökäyttöjä hyödyntävissä teollisuussovelluksissa. Tällä tarkoitetaan sähkökäytön ohjausyksikössä moottorisäädöstä erotettuna suoritettavaa ohjelmaa, jolla voidaan kontrolloida taajuusmuuttajan tai sitä ympäröivän prosessin toimintoja. Nämä sulautetut ohjelmat tarjoavat vaihtoehdon keskitetyille PLC-pohjaisille ratkaisuille, ja niiden avulla voidaan muun muassa toteuttaa tehokkaampia ratkaisuja prosessinohjaukseen sekä alentaa kustannuksia sähkökäyttöjärjestelmissä. Diplomityön teoriaosuus sisältää perustiedot taajuusmuuttajista ja teollisuusjärjestelmistä sekä näiden ohjelmointiin käytettävistä standardeista ja metodeista. Sähkökäyttöjen hajautetun ohjelmoinnin käyttökelpoisuutta arvioidaan sovellusohjelmoinnin asiantuntijoiden sekä asiakkaiden haastatteluiden perusteella, ja näiden pohjalta koostetaan vaatimukset ja ohjeet ohjelmoitavuuden toteuttamiselle, joiden avulla sähkökäyttöjen valmistajat voivat kehittää tuotteitaan. Hajautetun ohjemoinnin soveltuvuutta arvioidaan myös diplomityötä varten toteutetulla esimerkkijärjestestellä, joka koostuu kahteen taajuusmuuttajaan hajautetusta sovellusohjelmasta. Lisäksi työssä esitellään ja arvioidaan yksityiskohtaisesti kaksi eri tapaa toteuttaa ohjelmoitavuus taajuusmuuttajissa: lisämoduuli sekä integroitu ratkaisu. Tämä diplomityö selittää, miksi sähkökäyttöjen hajautettu ohjelmointi on varteenotettava vaihtoehto teollisuusjärjestelmien ohjaamiseen ja millaisiin sovelluksiin se parhaiten soveltuu. Lisäksi työssä arvoidaan tämän ohjelmoinnin toteutustavan tarjoamat edut sekä soveltuvuutta rajoittavat tekijät. fi
dc.description.abstract The concept “decentralized application programming with electric drives” stands for using additional application programs in the drives in order to control the functionalities of drives or the surrounding industrial control systems. These application programs are executed in the control boards of electric drives, separated from the integrated motor control program. Using embedded control programs is an alternative for regular centralized PLC-based configuration for automation systems, and it offers several benefits, including opportunities to develop more efficient solutions and lower the costs in drive systems. This thesis describes the basics of electric drives and industrial control systems, together with the programming methods and standards for embedded drive application programming. The applicability of decentralized drive application programming is evaluated on the basis of interviews with drive application programming experts and customer feedback. Requirements and guidelines, including important features for drive manufactures to implement, are also developed. The feasibility of decentralized programming is also assessed in practice by implementing a case study with a test setup, which uses an application program decentralized into two drives. In addition, the thesis presents and evaluates in detail two different methods of implementation: a solution based on an add-on module and an integrated solution. As a conclusion, this thesis presents why decentralized application programming with electric drives is a worthy option for implementing control in industrial systems, and in which applications it is most suitable to be used. In addition, the benefits and restrictions of the programming method are evaluated. en
dc.format.extent 67
dc.language.iso en en
dc.title Sähkökäyttöjen hajautettu ohjelmointi - Vaatimukset ja sovelluskohteet fi
dc.title Decentralized Application Programming with Electric Drives - Requirements and Solutions en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword Electric Drive en
dc.subject.keyword Frequency Converter en
dc.subject.keyword Decentralized Programming en
dc.subject.keyword Embedded Application en
dc.subject.keyword Taajuusmuuttaja fi
dc.subject.keyword Sähkökäyttö fi
dc.subject.keyword Hajautettu ohjelmointi fi
dc.subject.keyword Sulautettu sovellus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201402121368
dc.programme.major Automaation tietotekniikka ja -järjestelmät fi
dc.programme.mcode ETA3005 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Visala, Arto
dc.programme AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account