Markkinatiedon hallinnan kehittäminen - Case Liikennevirasto

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Mäkinen, Joni
dc.date.accessioned 2014-01-31T07:20:00Z
dc.date.available 2014-01-31T07:20:00Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12244
dc.description.abstract TUTKIMUKSEN TAVOITTEET: Julkisten hankintojen merkityksen kasvaessa myös niihin liittyvän markkinatiedon merkitys on lisääntynyt. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää kohdeorganisaationa toimivan Liikenneviraston hankintatoimintaan liittyvää markkinatiedon hallintaa selvittämällä markkinatiedon käyttötilanteita ja tietotarpeita, sekä antamalla toimenpide-ehdotuksia markkinatiedon hallinnan toimintamallien kehittämiseksi. LÄHDEAINEISTO: Tutkimuksen empiirinen aineisto perustuu teemahaastattelun periaatteella toteutettuihin ryhmäkeskusteluihin, joihin osallistui Liikenneviraston hankinnan asiantuntijoita. Lisäksi aineistona käytettiin Liikenneviraston sisäisiä kirjallisia tietolähteitä ja tietojärjestelmiä. TULOKSET: Markkinatietoa hyödynnetään operatiivisessa päätöksenteossa mm. hankintojen toteutustavan valintaan ja aikataulutukseen liittyen. Markkinatieto on tärkeää lisäksi strategisen tason päätöksenteossa, jossa sitä hyödynnetään myös yhteistyössä organisaation ulkopuolisten toimijoiden, kuten ministeriöiden ja infra-alan järjestöjen kanssa. Markkinatiedon tietotarpeet voidaan ryhmitellä kolmeen osaan: tuote-, toimittaja- ja tilaajamarkkinatietoon. Markkinatiedon hallinnan kehittämiseksi Liikennevirastossa tulisi tunnistaa tiedonhallinnan prosessin vaiheet, ja määritellä vastuutahot eri vaiheiden toteuttamiseen. Markkinoiden seurantaan liittyvää yhteistyötä muiden infra-alan toimijoiden kanssa tulisi lisätä. fi
dc.format.extent 116
dc.language.iso fi en
dc.title Markkinatiedon hallinnan kehittäminen - Case Liikennevirasto fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword business intelligence
dc.subject.keyword tietotarpeet
dc.subject.keyword toimintamallit
dc.subject.keyword tunnusluvut
dc.subject.keyword hankinnat
dc.subject.keyword markkinat
dc.subject.keyword tarjouskilpailu
dc.subject.keyword valtionhallinto
dc.subject.keyword julkinen hallinto
dc.subject.keyword liikenne
dc.subject.keyword infrastruktuuri
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201401311292
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon tietämyksenhallinta
dc.subject.helecon knowledge management
dc.subject.helecon business intelligence
dc.subject.helecon business intelligence
dc.subject.helecon tunnusluvut
dc.subject.helecon financial ratios
dc.subject.helecon hankinnat
dc.subject.helecon purchasing
dc.subject.helecon markkinat
dc.subject.helecon markets
dc.subject.helecon tarjouskilpailu
dc.subject.helecon competitive bidding
dc.subject.helecon liikenne
dc.subject.helecon traffic
dc.subject.helecon infrastruktuuri
dc.subject.helecon infrastructure
dc.subject.helecon julkinen hallinto
dc.subject.helecon public administration
dc.ethesisid 13479
dc.date.dateaccepted 2012-05-14
dc.location P1 I fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account