Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmät suomalaisissa pörssiyhtiöissä - Kyselytutkimus omistajien näkemyksistä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Mäkelä, Lauri
dc.date.accessioned 2014-01-31T07:19:58Z
dc.date.available 2014-01-31T07:19:58Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12238
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja analysoida suomalaisten, erityisesti valtio-omisteisten, pörssiyhtiöiden ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien tehtäviä, rakenteita, muodostamisprosesseja sekä informatiivisuutta laajasta omistajanäkökulmasta. Tutkimus pyrkii saamaan selville, mitä mieltä suomalaiset omistajat ovat ylimmän johdon palkitsemisen eri aspekteista, ja miten näkemykset suhteutuvat aikaisempaan tutkimukseen, teoriaan, palkitsemisohjeisiin ja toteutuneeseen palkitsemiseen. Tutkimuksen teoriaosiossa tarkastellaan kattavasti ylimmän johdon palkitsemista koskevia tutkimuksia, teorioita, ohjeita sekä toteutunutta palkitsemista. Empiirisen tutkimuksen aineisto kerättiin suomalaisten pörssiyhtiöiden suomalaisille omistajille kohdennetulla kyselytutkimuksella, johon saatiin 988 vastausta. Aineistosta tehty analyysi on pääasiassa deskriptiivistä ja yhdenmuuttujan tilastollisia menetelmiä hyödyntävää. Tutkimusaineistoa tarkastellaan graafisesti sekä laadullisesti. Tutkimus tuotti paljon mielenkiintoisia tuloksia. Selvä enemmistö omistajista kokee, että ylimmän johdon palkitseminen suomalaisissa pörssiyhtiöissä on ollut 2000-luvulla määrällisesti liian suurta, kasvuvauhdiltaan liian nopeaa sekä työntekijöiden palkitsemiseen verrattuna liian suurta. Omistajilla ei ole vahvaa luottamusta hallitusten eikä palkitsemiskonsulttien ylimmän johdon palkitsemista koskeviin intresseihin tai tietotaitoihin. Omistajien luottamus palkitsemisen muodostamisprosessin toimivuuteen on korkeintaan välttävällä tasolla ja omistajien suuri enemmistö ei ole tyytyväinen vaikutusmahdollisuuksiinsa ylimmän johdon palkitsemisen muodostamisessa. Enemmistö omistajista haluaa johdon palkitsemisjärjestelmiin tulospalkkioita, osakepalkkioita sekä perinteisiä osakeoptioita. Omistajat kokevat sijoituksen pitkän aikavälin arvon maksimoimisen tärkeimmäksi tavoitteekseen, mutta heillä on muitakin tavoitteita. Enemmistö omistajista ajattelee rahoitusteorian mukaisella, sijoituksen arvoa maksimoivalla, tavalla. Kuitenkin yli kolmasosa omistajista on joko voimakkaasti riskiä karttavia tai kykenemättömiä arvioimaan sijoitustensa odotusarvoja oikein. Omistajat eivät toivo niinkään ylimmän johdon palkitsemisen tarkkaa sääntelyä, vaan mahdollisuutta päästä itse vaikuttamaan palkitsemisen muodostamiseen sekä riittävän hyvää informaatiota palkitsemisen arvioinnin tueksi. fi
dc.format.extent 145
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmät suomalaisissa pörssiyhtiöissä - Kyselytutkimus omistajien näkemyksistä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword johdon palkitsemisjärjestelmät
dc.subject.keyword palkitseminen
dc.subject.keyword kyselytutkimus
dc.subject.keyword ylin johto
dc.subject.keyword omistajanäkökulma
dc.subject.keyword corporate governance
dc.subject.keyword pörssiyhtiöt
dc.subject.keyword valtionyhtiöt
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201401311286
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon johtajat
dc.subject.helecon managers
dc.subject.helecon kannustaminen
dc.subject.helecon incentives
dc.subject.helecon palkkiot
dc.subject.helecon remuneration
dc.subject.helecon pörssiyhtiöt
dc.subject.helecon exchange-listed companies
dc.subject.helecon Suomi
dc.subject.helecon Finland
dc.subject.helecon corporate governance
dc.subject.helecon corporate governance
dc.ethesisid 13473
dc.date.dateaccepted 2013-12-10
dc.location P1 I fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account