Vuokratyön käyttö - Käyttäjäyrityksen oikeudet ja velvollisuudet

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Ohvo, Niko
dc.date.accessioned 2014-01-31T07:19:58Z
dc.date.available 2014-01-31T07:19:58Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12237
dc.description.abstract TUTKIELMAN TAVOITTEET: Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten käyttäjäyrityksen oikeudet ja velvollisuudet sekä mahdolliset vahingonkorvausvastuut jakautuvat käyttäjäyrityksen ja vuokrausyrityksen kesken, kun käyttäjäyritys käyttää vuokratyövoimaa. Lisäksi tarkastellaan vuokratyön käyttöön liittyviä syitä, sen käytössä ilmenneitä ongelmakohtia sekä alan tulevaisuudennäkymiä. Tutkielmassa keskeisessä asemassa on käyttäjäyrityksen näkökulma, mutta myös vuokratyöntekijän näkökulmalle annetaan painoarvoa erityisesti vuokraustyöalan puutteita käsiteltäessä. LÄHDEAINEISTO: Lähteinä on käytetty Suomen kansallista lainsäädäntöä, kotimaista oikeuskirjallisuutta, oikeuskäytäntöä sekä ajankohtaisia lehtiartikkeileita ja asiantuntijakirjoituksia. TULOKSET: Tutkielma osoitti, että vaikka vuokatyön oikeussuhteet ovat melko selkeät, on oikeustilassa useita tulkinnanvaraisuuksia sekä suoranaisia puutteita mm. yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumisen osalta. Käyttäjäyrityksen kannalta oleellisimmat tulkinnanvaraiset kysymykset liittyivät direktio-oikeuden laajuuden määrittelyyn. Vahingonkorvausvastuun jakautumisen osalta keskeisimmät avoimet kysymykset liittyvät isännänvastuun laajentamiseen käyttäjäyritystä koskevaksi tai jaetun isännänvastuun mahdollisuus vuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä. Oikeustilaa olisi syytä täsmentää vuokratyön erityispiirteet huomioon ottaen lainsäätäjän kannanotolla tai alan omakohtaisesti luomilla tarkemmilla säännöksillä. Myös Ruotsissa käytössä oleva sopimuslautakunta, joka antaa ratkaisuehdotuksia mahdollisissa kiistatilanteissa nähdään mahdollisena keinona tulkinnanvaraisuuksien selventämisessä myös Suomessa. Tulokset korostavat huolellisen sopimisen merkitystä sekä alan omien täsmällisempien säännöstöjen luomista. fi
dc.format.extent 83
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Vuokratyön käyttö - Käyttäjäyrityksen oikeudet ja velvollisuudet fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword Vuokratyö
dc.subject.keyword käyttäjäyritys
dc.subject.keyword jaettu työnantajuus
dc.subject.keyword vahingonkorvaus
dc.subject.keyword isännänvastuu
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201401311285
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Business Law en
dc.programme.major Yritysjuridiikka fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon yritysjuridiikka
dc.subject.helecon business law
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon työvoiman vuokraus
dc.subject.helecon employee hiring
dc.subject.helecon vastuu
dc.subject.helecon responsibility
dc.subject.helecon vahingonkorvaus
dc.subject.helecon indemnity
dc.ethesisid 13472
dc.date.dateaccepted 2013-12-04
dc.location P1 I fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account