Determinants of goodwill impairments

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Flinkman, Anna
dc.date.accessioned 2014-01-31T07:19:57Z
dc.date.available 2014-01-31T07:19:57Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12234
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen liikearvon alaskirjausten todennäköisyyteen. Tutkielman taustalla on muuttunut liikearvon alaskirjauskäytäntö sekä sen myötä yritysjohdolle avautunut mahdollisuus vaikuttaa alaskirjausten suuruuteen ja ajoitukseen. Tutkielman teoriaosassa käydään läpi liikearvon käsitettä sekä Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 142-standardin mukaisia vaatimuksia liikearvon arvonalentumisten toteuttamisesta. Lisäksi käsitellään aiempia tutkimuksia aihepiiriin liittyen. Empiirisen osan tutkimusaineisto koostuu suurista listatuista pohjoisamerikkalaisista yhtiöistä, joista on kerätty tietoja vuosilta 2001-2010. Aineisto on kerätty Wharton Research Data Servises (WRDS) - tietokannasta ja lopullinen aineisto sisältää havaintoja 603 yrityksestä. Aineistoa analysoidaan kuvailevan analyysin lisäksi myös neljällä todennäköisyysregressio-mallilla. Tutkimustuloksissa saadaan tukea sille, että yrityksen toimitusjohtajan vaihtuminen lisää liikearvon alaskirjauksen todennäköisyyttä. Lisäksi tulokset indikoivat, että yhteys toimitusjohtajan vaihtumisen ja liikearvon alaskirjauksen todennäköisyyden välillä on suurempi, mikäli yrityksen entinen toimitusjohtaja on ollut vanha. Tulokset viittaavat myös siihen, että yrityksen toimitusjohtajan ikä, erityisesti lähtevän toimitusjohtajan tapauksessa, sekä tulospalkkaus, toimitusjohtajan pitkä toimikausi sekä yrityksen korkea velkaantuneisuusaste pienentävät yrityksen liikearvon alaskirjauksen todennäköisyyttä. Sen sijaan tutkimustuloksista havaitaan, että liikearvon alaskirjauksen todennäköisyys lisääntyy, mikäli yrityksen tulos ennen arvonalennusta on negatiivinen. Näin ollen tulokset antavat tukea myös big bath -teorialle. en
dc.format.extent 76
dc.language.iso en en
dc.title Determinants of goodwill impairments en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword liikearvo
dc.subject.keyword arvonalentuminen
dc.subject.keyword SFAS 142
dc.subject.keyword raportoinnin laatu
dc.subject.keyword toimitusjohtajan vaihtuminen
dc.subject.keyword kannustin
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201401311282
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon companies
dc.subject.helecon liikearvo
dc.subject.helecon goodwill
dc.subject.helecon raportit
dc.subject.helecon reports
dc.ethesisid 13469
dc.date.dateaccepted 2013-12-04
dc.location P1 I fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account