A Behavioral Theory Perspective on Acquisitions, Acquisition Performance, and Strategic Alternatives

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Keil, Thomas, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.contributor.author Kuusela, Pasi
dc.date.accessioned 2014-01-14T10:00:07Z
dc.date.available 2014-01-14T10:00:07Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-952-60-5441-4 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5440-7 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12066
dc.description.abstract Attention and performance aspirations are two focal concepts of the behavioral theory of the firm (BTOF), and extensive prior research has examined their role as antecedents of firm behavior. The effects of aspirations and attention on the relationship between firm behavior and performance outcomes are substantially less well understood. To address this gap, I study the performance implications of attention and performance relative to aspirations in the context of serial acquisitions. This dissertation consists of three essays that test central arguments derived from the framework of the BTOF by utilizing data on 2,502 acquisitions that were conducted by 87 large US information and communication technology (ICT) companies from 1990 to 2010. The first essay concentrates on the behavioral consequences of performance deviations by simultaneously studying firm engagement in two polar types of strategic actions: acquisitions and divestments. The findings of the first essay show that the effects of performance that is below aspired levels on behavioral outcomes are not identical in all contexts but differ based on the type of transaction. The second essay argues that attentional control exerted by top management and an organization's practice-based experience improve the organization's ability to perform complex information processing intensive tasks. The second essay studies this by examining the role of attentional control and prior activity specific experience in the influence of acquisitions on firm-level innovation performance. The findings of the second essay show that decision makers' specific attentional orientation toward exploration can help firms to overcome difficulties in acquiring large knowledge bases when the firm possess prior experience in large knowledge base acquisitions. Furthermore, the findings suggest that prior experience is necessary but not sufficient for capturing innovation benefits from technology acquisitions. The third essay examines the performance implications of acquisitions that are conducted under a specific attentional orientation or below aspired level of performance. The findings of the third essay show that when executing multiple acquisitions, decision makers' attention toward entrepreneurship improves firm performance. In addition, findings show that acquisitions that are conducted as a response to a performance shortfall tend to improve performance more than acquisitions that are conducted when the performance is at the aspired level. en
dc.description.abstract Organisaation vaatimustasot (aspiration levels) ja huomiointikyky (attention) ovat behavioristisen yritysteorian (behavioral theory of the firm) kaksi keskeisintä yrityksen toiminnan (firm behavior) selittämiseen käytettyä käsitettä. Niiden vaikutusta toiminnasta seuraavaan yrityksen tuloksellisuuteen (firm performance) ei kuitenkaan tunneta hyvin. Tutkin väitöskirjassani organisaation vaatimustasojen ja huomiointikyvyn vaikutusta sarjayritysostojen menestykseen. Väitöskirja koostuu kolmesta esseestä, jotka testaavat behavioristisesta yritysteoriasta johdettuja argumentteja hyödyntäen aineistoa, joka koostuu 87:n yhdysvaltalaisen suuryrityksen informaatio- ja telekommunikaatiosektoreilla vuosina 1990-2010 tekemistä 2502:sta yritysostosta. Ensimmäinen essee käsittelee organisaation normaalista vaatimustasosta poikkeavan tuloksellisuuden vaikutusta yrityksen toimintaan tarkastelemalla samanaikaisesti vastakkaisen tyyppisiä strategisia valintoja: yritysostoja ja divestointeja. Essee osoittaa, että vaatimustasosta poikkeavan tuloksellisuuden vaikutukset riippuvat transaktion tyypistä. Toisen esseen keskeinen argumentti on, että päätöksentekijöiden harjoittama organisaation huomiointikyvyn kontrollointi (attentional control) ja organisaation toistuvuuteen pohjautuva kokemus (organizational practice) parantavat organisaation kykyä suorittaa monimutkaisia informaation prosessointia vaativia tehtäviä. Essee tutkii tätä tarkastelemalla organisaation huomiointikyvyn kontrolloinnin ja aiemman aktiviteetti-kohtaisen kokemuksen vaikutusta sarjayritysostojen hyödyntämiseen yrityksen innovaatiotoiminnassa. Tulokset osoittavat päätöksentekijöiden uuden luomiseen (exploration) keskittyvän orientaation auttavan yritystä hyödyntämään laajan teknologisen tietovarannon sisältäviä yritysostoja jos organisaatiolla on merkittävää aiempaa kokemusta vastaavista yritysostoista. Aiempi kokemus itsessään on välttävä muttei riittävä tekijä teknologiapohjaisten sarjayritysostojen menestyvään hyödyntämiseen yrityksen innovaatiotoiminnassa. Kolmas essee tutkii sarjayritysostojen vaikutusta yrityksen menestykseen tilanteissa, joissa yritysostot tehdään organisaation normaalia vaatimustasoa alemman tuloksellisuuden tai määrätyn tyyppisen strategisen orientaation aikana. Esseen tulokset osoittavat, että päätöksentekijöiden yrittäjyyteen keskittyvän orientaation aikana toteutetut yritysostot parantavat yrityksen menestystä samoin kuin yritysostot, jotka toteutetaan organisaation tuloksellisuuden palauttamiseksi normaalitasolle. fi
dc.format.extent 187
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 188/2013
dc.relation.haspart [Essay 1]: Kuusela, P., Keil, T. & Maula, M., 2012. Driven by Aspirations, But in What Direction? Aspirations, Strategic Transactions, and Slack. (Full text of the essay is not included in the electronic version of the dissertation).
dc.relation.haspart [Essay 2]: Kuusela, P., Keil, T. & Maula, M., 2013. Top Management Attention Matters: Attentional Control, Organizational Practice, and the Effects of Serial Acquisitions on Innovative Performance. (Full text of the essay is not included in the electronic version of the dissertation).
dc.relation.haspart [Essay 3]: Kuusela, P., Keil, T. & Maula, M., 2012. A Behavioral Theory of Acquisition Performance: How Aspirations and Entrepreneurial Orientation Influence Value Creation Through Acquisitions. (Full text of the essay is not included in the electronic version of the dissertation).
dc.subject.other Management en
dc.subject.other Organisations, Corporations
dc.title A Behavioral Theory Perspective on Acquisitions, Acquisition Performance, and Strategic Alternatives en
dc.title Behavioristisen yritysteorian näkökulma yritysostoihin, yritysostojen menestykseen ja strategisiin valintoihin fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tuotantotalouden laitos fi
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management en
dc.subject.keyword behavioral theory en
dc.subject.keyword attention based view en
dc.subject.keyword aspiration levels en
dc.subject.keyword acquisitions en
dc.subject.keyword innovation en
dc.subject.keyword behavioristinen yritysteoria fi
dc.subject.keyword organisaation vaatimustasot fi
dc.subject.keyword organisaation huomiointikyky fi
dc.subject.keyword yritysostot fi
dc.subject.keyword innovaatio fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5441-4
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Maula, Markku, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.opn Moliterno, Thomas, Associate Prof., University of Massachusetts Amherst, USA
dc.date.dateaccepted 2013-08-16
dc.contributor.lab Institute of Strategy en
dc.rev Miller, Kent D., Prof., Michigan State University, USA
dc.rev Heimeriks, Koen, Prof., Tilburg University, The Netherlands
dc.date.defence 2013-12-13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account