Learning Centre

Silmänseurantalaitteiden ja kuvantavien luminanssimittareiden yhdistäminen tievalaistustutkimuksissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Puolakka, Marjukka
dc.contributor.author Maksimainen, Mikko
dc.date.accessioned 2014-01-10T10:12:08Z
dc.date.available 2014-01-10T10:12:08Z
dc.date.issued 2013-12-16
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12051
dc.description.abstract Tässä diplomityössä selvitetään sopivaa mittauslaitteistoa valaistujen yöliikenneolosuhteiden mittaamiseen. Laitteiston tarkoitus on kerätä synkronisoitavissa ja yhdistettävissä olevaa tietoa luminanssista ja koehenkilön katseen kohdistumisesta suhteessa ympäröivään tilaan. Mittauslaitteiden pääasiallinen toimintaympäristö on öisen liikennevalaistuksen mittaustilanne. Sopiva laitteisto etsitään arvioimalla ja vertailemalla markkinoilta löytyviä silmänseurantamittalaitteita ja kuvantavia luminanssimittareita. Alustava malli korkean näytteenottotaajuuden kuvantavasta luminanssimittarista esitellään. Luodaan myös ohjelma, joka pystyy yhdistämään silmänseurantatietoa luminanssitietoon. Myös mahdollisuutta yhdistää tätä informaatiota liikkuvasti kuvattuihin ympäristömalleihin pohditaan tässä diplomityössä. fi
dc.description.abstract In this thesis an optimal experiment equipment to study night-time driving conditions is examined and clarified. The equipment should be able to gather information about luminance, subject's eye fixation and surrounding environment. The data gathered should be integratable and synchronizable. The main operative environment for the measurement system will be night-time traffic lighting measurement. The optimal set of devices is examined by evaluating and comparing different eye tracking devices and imaging luminance photometers on the market. Also an initiative design for imaging luminance photometer with high sample rate is introduced. A rudimentary software for eye tracking data and luminance data integration is created. A possibility to integrate this data to mobile mapped environment models is discussed. en
dc.format.extent 34 + 19
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Silmänseurantalaitteiden ja kuvantavien luminanssimittareiden yhdistäminen tievalaistustutkimuksissa fi
dc.title Combining eye tracking and imaging luminance photometry in studying viewing conditions of night-time driving en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword lighting en
dc.subject.keyword valaistus fi
dc.subject.keyword outdoor lighting
dc.subject.keyword eye tracking
dc.subject.keyword imaging luminance photometry
dc.subject.keyword ulkovalaistus
dc.subject.keyword silmänseurantalaitteet
dc.subject.keyword kuvantavat luminanssimittarit
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201401101113
dc.programme.major Henkilökohtainen sivuaine (Valaistus) fi
dc.programme.mcode S9002 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Halonen, Liisa
dc.programme TLT - Tietoliikennetekniikka fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_90815
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 48447
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics