Learning Centre

Properties of a new thermoplastic plywood product

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kotilahti, Timo
dc.contributor.advisor Liimatainen, Juhana
dc.contributor.author Liiri, Maija
dc.date.accessioned 2014-01-10T09:37:47Z
dc.date.available 2014-01-10T09:37:47Z
dc.date.issued 2013-12-03
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12040
dc.description.abstract Environmental aspects are more and more appreciated, which in one hand amplifies the attraction of wood products and in the other hand pushes the wood industry to develop more refined products to reduce the flaws of wood material. Grada appeared to be a new, innovative and intriguing product in wood industry. The aim of this study was to better understand the behaviour of the thermoplastic bonded plywood product by investigating its stability and strength properties through several distinctive tests. Tests were conducted to Grada in both stages, prior and after the forming process, with a comparison of the conventional products: urea formaldehyde bonded flat birch plywood and formed beech plywood. The moisture penetration through faces and edges was studied, in line with the dimensional changes. Furthermore, the strength properties of Grada were analysed through both static and impact tests. Grada proved to have improved moisture resistance especially in the flat stage, before forming. The formed Grada seemed to have slightly lower MC resistance. There were also indications of tensions and microscopic cracks in the product, induced by the forming process. Grada also appeared to be more reactive to the surrounding conditions, but solely in short-term, which was mainly due to its lower moisture content. The strength test showed interesting outcomes as well. Even though Grada did not attain higher strength values than the conventional plywood, there was seemingly less divergence among the values compared with the conventional plywood. The thermoplastic acted as a fader of the defects of wood, forging a uniform wood composite with the appearance of beautiful plywood. The amount of test specimens was low, due to the variety of the tests. Thus, to scientifically prove the validity of the results, it is recommended to repeat the test with higher amount of specimens. en
dc.description.abstract Ympäristöystävälliset arvot ovat lisääntymässä, mikä lisää puumateriaalin kiinnostusta. Samalla se luo myös paineita puutuotealalle kehittää tuotteita yhä pidemmälle ja ennen kaikkea jalostaa niitän siten, että puun negatiiviset puolet olisivat mahdollisimman huomaamattomia. Tämän tutkimuksen perusteella Grada on uusi, innovatiivinen ja kiehtova tuote sekä tervetullut puutuoteteollisuuteen. Tutkimuksen tarkoitus oli ymmärtää paremmin termoplastisella liimalla valmistettua koivuvaneria tutkimalla sen muotopysyvyyttä, kosteudenkestoa sekä lujuusominaisuuksia lukuisien eri testien avulla. Koestukset tehtiin Gradalle kahdessa eri vaiheessa: ennen ja jälkeen muotoilemisen. Verrannaiskappaleina olivat perinteinen ureaformaldehydi-liimattu tasainen koivuvaneri sekä samaisella liimalla liimattu muotoiltu pyökkivaneri. Kosteudenkestävyyttä tutkittiin muotopysyvyyden rinnalla. Lujuusominaisuuksia puolestaan tarkasteltiin niin staattisten kuin dynaamisten testien avulla. Testit osoittivat, että Grada kestää paremmin kosteutta, erityisesti ennen muotoilemista. Muotoiltu Grada kesti kosteusvaihteluita hieman huonommin. Tutkimuksessa löydettiin myös viitteitä mikroskooppisista halkeamista sekä sisäisistä jännitteistä, jotka todennäköisesti olivat aiheutuneet muotoilusta. Grada osoittautui jossain määrin alttiimmaksi olosuhdemuutoksille lyhyemmällä aikavälillä, mikä johtui mitä todennäköisimmin kuivemmista pintaviiluista. Lujuustestit paljastivat mielenkiintoisia ilmiöitä. Arvot, joita Grada sai, eivät olleet korkeampia kuin perinteisen vanerin. Sen sijaan ne olivat huomattavasti tasaisempia, hajonta oli lähes huomaamaton, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Vaikutti siltä kuin uusi liimakalvo olisi himmentänyt puun virheiden vaikutusta, muodostaen tasalaatuisen komposiitin upealla vanerin ilmeellä. Tämän tutkimuksen testit suoritettiin vähäisillä koekappalemäärillä. Näin ollen on suositeltavaa tehdä testit uudestaan suuremmalla koekappalemäärällä, mikäli halutaan varmasti tieteellisesti luotettavat tulokset. fi
dc.format.extent 90 + 20
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Properties of a new thermoplastic plywood product en
dc.title Uuden termoplastisen vanerituotteen ominaisuudet fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword plywood en
dc.subject.keyword thermoplastic en
dc.subject.keyword stability en
dc.subject.keyword moisture resistance en
dc.subject.keyword strength properties en
dc.subject.keyword vaneri fi
dc.subject.keyword termoplastinen fi
dc.subject.keyword ominaisuudet fi
dc.subject.keyword muotopysyvyys fi
dc.subject.keyword kosteudenkestävyys fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201401141124
dc.programme.major Puutuotetekniikka fi
dc.programme.mcode P3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Hughes, Mark
dc.programme PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_91592
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 48456
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics