Tuulivoimalamelun mittaus ja mallinnus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Uosukainen, Seppo
dc.contributor.advisor Di Napoli, Carlo
dc.contributor.author Yli-Kätkä, Veli-Matti
dc.date.accessioned 2014-01-10T07:39:00Z
dc.date.available 2014-01-10T07:39:00Z
dc.date.issued 2013-10-21
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12005
dc.description.abstract Tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus sähköntuotannosta Suomessa on kasvussa. Tuulivoimaloiden toiminta tuottaa sähkön lisäksi myös melua. Tämän melun mittaamiseen ja mallintamiseen ei ole ollut Suomessa selkeää ohjeistusta. Nyt mallinnus- ja mittausohjeistus on kehitteillä. Tässä työssä tehdään tuulivoimaloiden melumittauksia perustuen kansainvälisiin käytössä oleviin mittausohjeisiin sekä mallinnetaan tuulivoimapuiston aiheuttamaa melua kahdella eri mallinnusmenetelmällä. Lisäksi mittaus- ja mallinnustuloksia vertaillaan keskenään. Tulokset osoittavat, että tuulivoimamelumittausten tekeminen vaatii hyvää suunnittelua ja tarkkoja sääennustuksia, jotta ohjeistuksen mukaiset mittausolosuhdevaatimukset täyttyvät. Tuulivoimamelumallinnuksissa puolestaan on tärkeää, että mallinnusohjelman käyttäjä tietää miten eri mallinnusparametrien valinnat vaikuttavat mallinnustuloksiin. Sopivilla parametrivalinnoilla mallinnustyökaluilla on mahdollista tuottaa melko hyvin mittaustuloksien kanssa yhteneväisiä mallinnustuloksia. Melumallinnusten käyttö on suositeltavaa, sillä niiden antama mallinnustarkkuus on parempi kuin mittaustulosten pohjalta yksinkertaisilla laskukaavoilla tehtyjen melulaskentojen tarkkuus. fi
dc.description.abstract The proportion of electricity produced by wind turbines is increasing. In addition to electricity, the wind turbines produce noise. In Finland, there are no current recommendations for wind turbine noise measurements and modeling. The guidelines are currently in the making. In this thesis, wind turbine noise measurements are conducted based on international recommendations as well as wind farm noise modeling with two modeling methods. The measurement and modeling results are also compared with each other. The measurement results show that wind turbine noise measurements require good planning and accurate weather forecasts in order to fulfill the international recommendations of wind turbine noise measurement conditions. It is very important that the user of the wind turbine noise modeling program knows how the different parameters effect on the modeling results. It is possible to gain modeling results that are almost similar to measurement results by using the right parameterization. It is recommendable to use modeling program methods to calculate the wind turbine noise levels. The accuracy of these methods is better than the accuracy of the simple formulas calculating the immission noise levels straight from the emission noise level measurement results. en
dc.format.extent 71 + 2
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Tuulivoimalamelun mittaus ja mallinnus fi
dc.title Measurement and Modeling of Wind Turbine Noise en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword akustiikka fi
dc.subject.keyword melumittaukset fi
dc.subject.keyword ympäristömelu fi
dc.subject.keyword melumallinnus fi
dc.subject.keyword Acoustics en
dc.subject.keyword Noise Measurements en
dc.subject.keyword Environmental Noise en
dc.subject.keyword Noise Modeling en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201401101082
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittely fi
dc.programme.mcode S3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Välimäki, Vesa
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account