Learning Centre

Fabric, structure & function – Dialogue with textile and furniture design

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Haikonen, Petra
dc.contributor.advisor Roininen, Jenni
dc.contributor.author Vidgren, Teemu
dc.date.accessioned 2023-02-05T16:00:54Z
dc.date.available 2023-02-05T16:00:54Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/119579
dc.description.abstract The aim of this thesis is to explore and study the interaction between textile and furniture design by going through a unified design process, starting from the fibers and textile structures and ending with the furniture assembly, where the fabric and the furniture structure interact with each other. The red thread of this interdisciplinary research is the division of space, which guides the different phases of the technical and artistic challenges of research along sound absorbing textile development, visual research of acoustics, history of dividing the space, methods of hanging textiles in Finnish peasant houses and wooden joineries. During the textile design practice, different advanced woven structures are explored by creating surfaces that adapt to the atmosphere of visual research and learning the effectiveness of the structures and materials for sound absorbing properties through practice. Different surfaces, structures, and thicknesses are woven to understand the crucial properties of woven sound absorbing textiles. At the end of the process, five woven and one tufted samples are sound absorb tested in Lumir Oy. One of the developed fabrics is chosen for the furniture development phase. This part discusses the transition from textile design to furniture design practice by finding the principles of how the textile would be part of the furniture, where the concept gets its inspiration visually and culturally and what kind of dialogue is built between the textile and the furniture structure. The furniture consists of a selfstanding wooden structure that creates a frame and support for the free-hanging woven textile. Screens’ history and traditional ways of attaching textiles are studied, picking up nuances from Japan and Finnish peasant houses. The joineries are an essential part of the aesthetic and function of the furniture. The result is a self-standing room divider which can be placed in both the apartment and the public spaces. This study revealed the key factors in the process of creating a dialogue between the fabric and the furniture structure, which can be seen as giving space to both elements, understanding the behavior of the materials, clarifying the idea and finding the right function and background research for it. The importance of fabrics structures, tightness, thickness and finishes emerged as properties that can be found to be effective from the acoustic textile design point of view. en
dc.description.abstract Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia kokeellisesti tekstiili- ja kalusterakenteen yhdistämistä kokonaisvaltaisen suunnitteluprosessin kautta. Prosessi alkaa kuiduista ja tekstiilirakenteista jatkuen kalusteen tuotekehitysvaiheeseen, päättyen lopulta dialogiin, jossa kangas ja kalusterakenne ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tämän poikkitieteellisen tutkimuksen punaisena lankana on tilanjako. Se johdattelee tutkimusta teknisten ja taiteellisten vaiheiden läpi alkaen ääntä absorboivien tekstiilien suunnittelusta ja akustiikan visuaalisesta tutkimuksesta, vieden tilanjakamisen historiaan ja tekstiilien ripustusmenetelmiin suomalaisissa talonpoikaistaloissa sekä vanhojen puuliitosten soveltamisesta kalusterakenteeseen. Tekstiilisuunnitteluosuuden aikana kudotaan visuaalisen tutkimuksen mukaisia kangasnäytteitä oppimalla käytännön kautta rakenteiden ja materiaalien vaikutuksista äänenvaimennusominaisuuksiin. Erilaisia pintoja, rakenteita ja paksuuksia kudotaan, jotta keskeiset tekijät ääntä vaimentavien tekstiilien suunnittelussa tulisivat esille. Prosessin päätteeksi viiden kudotun ja yhden tuftatun näytteen äänenvaimennusominaisuudet testataan Lumir Oy:ssä. Yksi testatuista kankaista valitaan kalustekehitysvaiheeseen. Tässä osassa käsitellään mistä konsepti saa inspiraationsa visuaalisesti ja kulttuurisesti sekä kuinka tekstiili- ja kalurakenteen välille rakennetaan tasavertainen dialogi. Kaluste koostuu itsestään seisovasta puurakenteesta, joka luo rungon ja tuen vapaasti roikkuvalle kudotulle tekstiilille. Tilanjakajien historiaa ja perinteisiä tekstiilien kiinnitystapoja tutkitaan ottaen vaikutteita Japanista ja suomalaisista talonpoikataloista. Liitokset ovat olennainen osa huonekalujen estetiikkaa ja toimivuutta. Lopputuloksena on vapaasti seisova tilanjakaja, joka voidaan sijoittaa sekä yksityisiin että julkisiin tiloihin. Työn lopputuloksena nousi esiin keskeisiä tekijöitä tekstiili- ja kalustesuunnittelun dialogin synnyssä. Niitä voidaan nähdä olevan molempien elementtien tilan kunnioitus, idean ja käyttötarkoituksen kirkastaminen, funktion ja materiaalin käyttäytymisen ymmärtäminen ja oikeanlainen taustatutkimus. Akustisten tekstiilien suunnittelussa äänenvaimennusominaisuuksien kannalta keskeisinä tekijöinä näyttäytyi kankaan rakenteet, tiiveys, paksuus ja viimeistelyt. fi
dc.format.extent 145 + 10
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Fabric, structure & function – Dialogue with textile and furniture design en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department ark fi
dc.subject.keyword textile design en
dc.subject.keyword furniture design en
dc.subject.keyword dialogue en
dc.subject.keyword space division en
dc.subject.keyword sound absorption en
dc.subject.keyword weaving en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202302051929
dc.programme.major fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Relander, Martin
dc.programme Master’s Programme in Interior Architecture fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics