Learning Centre

Vielä tiedostamaton

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Huhtanen, Olli
dc.contributor.author Luukkainen, Juho
dc.date.accessioned 2023-01-29T16:12:39Z
dc.date.available 2023-01-29T16:12:39Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/119265
dc.description.abstract Tämä opinnäytetyö käsittelee hydrofoniäänitteiden käyttöä elokuvan kerronnan perustana. Työssä tutkitaan korkeiden näytteenottotaajuuksien hyödyntämistä vedenalaisissa äänitteissä. Korkeilla näytteenottotaajuuksilla avataan äänitteiden sointitaajuuksia laajemmin kuultavalle spektrille. Hydrofonilla toteutetut äänitteet ovat lähtökohta autobiografiselle dokumentaariselle lyhytelokuvalle. Elokuvan äänellinen kokonaisuus tehtiin ennen kuvauksia ja tämä prosessi poikkeaa klassisesta äänisuunnittelijan työn ajoituksesta. Kun elokuvan äänet tehdään tavanomaisesti kuvaleikkauksen jälkeen, tässä opinnäytetyössä tutkitaan erilaisen työtavan vaikutuksia pienen työryhmän keskuudessa. Opinnäytetyössä tutkitaan korkeiden näytteenottotaajuuksien tarjoamia mahdollisuuksia äänitteiden jälkikäsittelyssä. Äänisuunnittelun toimiessa elokuvan käsikirjoituksena, pohditaan tekstissä prosessin tuomaa suhdetta äänisuunnittelijan työhön. Elokuvan ohjauksen ja äänisuunnittelun sijoittuessa yhden henkilön varaan, pohditaan opinnäytetyön kirjallisessa osassa myös kokemuksia erilaisissa rooleissa toimimisesta elokuvakentällä. Taiteellinen osuus on merkittävin osuus opinnäytetyötä ja elokuvassa kuultavat äänet todentavat kirjallisessa osiossa tehdyt huomiot äänisuunnittelun vaikutuksista elokuvan kerronnassa. Kuvallista ilmaisua käydään läpi käytännön esimerkein. Kuvaajan kanssa käytyä kommunikointia avataan ja symboliseen kerrontaan johtavia päätöksiä perustellaan äänisuunnittelun luoman tunnelman pohjalta. Elokuvan tavoite on löytää tapoja ilmaista abstrakteja, synkkiä ja paineistettuja surun tunteita äänen avulla. Henkilökohtaiset kokemukset ja niiden vaikutukset käydään läpi työn prosessin kuvauksessa. Työskentelyä tutkitaan elokuvantekijän omasta näkökulmasta. Opinnäytetyö avaa äänitysteknisen laitteiston hyödyntämistä taiteellisena valintana. Äänisuunnitteluun suhtaudutaan elokuvan keskiössä toimivana elimenä, joka määrittää visuaalisen ilmeen. Teosta valmistaessa pohditaan henkilökohtaisten tunteiden käsittelyä elokuvan tekemisen kautta. fi
dc.description.abstract This thesis deals with the use of hydrophone recordings as a basis for cinematic narration. The work investigates the utilization of high sample rate recordings in connection with underwater sounds, in order to provide a wider audible spectrum for the listener. The underwater recordings are the basis for an autobiographical documentary short film. The sound of the film was made before any visuals, and this process differs from the classic timing of a sound designer's work. When the sound design for a film is usually done after the picture editing, this thesis examines the effect of a different working method. This thesis examines the possibilities offered by high sample rate recordings and the advantages oversampling brings for the post-processing of audio. The film has no script and the sound design is the starting point for the piece. This unusual method is being examined as a process of filmmaking. Since the position of the director and the sound designer is handled by one person, the written part of the thesis will also reflect on the experiences of working in different roles while making a film. The artistic part is the most significant part of the thesis. Sound has a vital part throughout the process and the use of sound dictates the work of the cinematographer. Visual expression is examined through practical examples. The reason to create a symbolic visual language for the film is based on the atmospheric sounds. The thesis also shares the reasons that lead to work in underwater cinematography. The goal of the film is to find ways to express dark and abstract feelings of sadness through sound. The thesis is shared from the filmmakers point of view. Personal experiences are examined through the work done in a sound editing software. The use of audio recording equipment is shown as an artistic choice. Sound design is viewed as the core of the film as the sound determines the whole appearance of the film. Film making is a way of processing personal feelings through sound. en
dc.format.extent 44 + 3
dc.language.iso fi en
dc.title Vielä tiedostamaton fi
dc.title Clash of the unknowns en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department elo fi
dc.subject.keyword äänisuunnittelu fi
dc.subject.keyword äänitys fi
dc.subject.keyword äänen käsittely fi
dc.subject.keyword hydrofoni fi
dc.subject.keyword dokumentaarinen lyhytelokuva fi
dc.subject.keyword autobiografinen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202301291614
dc.programme.major fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Koskinen, Pietari
dc.programme Elokuvataiteen maisteriohjelma fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics