Kun kassalla on vuosia viisikymmentäviisi - Kaupan alan ikääntyvien työntekijöiden tarinoita työssä jatkamisesta ja eläkkeelle siirtymisestä, narratiivinen tutkimus HOK-Elannon Prismoista

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Hietanen, Susanna
dc.date.accessioned 2013-12-18T11:19:18Z
dc.date.available 2013-12-18T11:19:18Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11861
dc.description.abstract Tässä työssä tarkastellaan yli 45-vuotiaiden kaupan alan työntekijöiden tapaa puhua työssä jatkamisesta sekä eläkkeelle siirtymisestä. Laadullinen, narratiivisia menetelmiä soveltava ja yhteen organisaatioon keskittyvä tapaustutkimus tuo esiin ikääntyvien työntekijöiden "omaa ääntä" ja tapaa antaa merkityksiä asioille. Lisäksi työ täydentää aikaisempaa tutkimusta, sillä Suomessakin organisaatioiden ja yritysten tasoa on eläkeaiheeseen liittyen tutkittu vain vähän. Tutkimuksen kohdeorganisaatio on HOK-Elanto, ja aineisto on kerätty haastattelemalla HOK-Elannon Prismojen yhtätoista työntekijää kesällä 2013. Haastatellut ovat iältään 45-62 -vuotiaita, ja heistä useimmilla on takanaan pitkä työura kaupan alalla, erityisesti myyjän tehtävissä. Tutkimuksen aineisto analysoidaan hyödyntäen kahta narratiivista tutkimusmenetelmää, eli pelkistävää analyysistrategiaa ja narratiivista teema-analyysia. Löydökset esitetään esimerkkitarinoina sekä teema-analyysin tuloksina. Aineistosta nousevat kolme esimerkkitarinaa: eläkehaluinen Seija, oikeaa eläkeikää odottava Kari sekä ikuisesti työskentelevä Raili. Heidän tarinansa antavat kuvaa siitä, miten töissä ikääntyvänä jatkamiseen ja eläkkeelle siirtymiseen liittyvät päätökset ovat monipolvisia ja monimutkaisia ja muokkautuvat vuosien saatossa osana yksilöllisiä ura- ja elämäntarinoita. Vaikka Seijaa, Karia ja Railia erottaa erilainen suhtautuminen töissä jatkamiseen ja eläkkeelle siirtymiseen, heidän ratkaisuaan ei voi selittää joillakin yksittäisillä tekijöillä. Päinvastoin, kuten teema-analyysi paljastaa, nämä henkilöt puhuvat varsin samalla tavalla esimerkiksi terveydestään, iästään, viihtymisestään työssä sekä työantajastaan. Tutkimuksen löydökset paljastavat kiinnostavia yksityiskohtia myös sekä kaupan alan työstä että organisaation eläkkeellesiirtymiskulttuurista. Myyjän työ koetaan esimerkiksi hyvin raskaana, mutta silti työn hoitaminen hyvin ja tunnollisesti on monelle ikääntyvälle työntekijälle kunnia-asia. Jatkossa ikääntyvät työntekijät toivoisivat työnantajaltaan enemmän joustoa, liittyen erityisesti työvuoroihin ja -tehtäviin. Myös mahdollisuutta osa-aikaeläkkeeseen pidetään hyvin tärkeänä. Osa työntekijöistä suunnittelee tai on valmis harkitsemaan työuran jatkamista myös varsinaisen eläkeiän jälkeen. Työn lopuksi esitetään muutamia suosituksia kohdeorganisaatiolle, poliittisille päättäjille sekä aiheen parissa tutkimustyötä jatkaville. fi
dc.format.extent 75
dc.language.iso fi en
dc.title Kun kassalla on vuosia viisikymmentäviisi - Kaupan alan ikääntyvien työntekijöiden tarinoita työssä jatkamisesta ja eläkkeelle siirtymisestä, narratiivinen tutkimus HOK-Elannon Prismoista fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword ikääntyvä työntekijä
dc.subject.keyword eläkkeelle siirtyminen
dc.subject.keyword työssä jatkaminen
dc.subject.keyword narratiivi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201312198140
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon kauppa
dc.subject.helecon commerce
dc.subject.helecon vähittäiskauppa
dc.subject.helecon retail trade
dc.subject.helecon toimialat
dc.subject.helecon business branches
dc.subject.helecon henkilöstöhallinto
dc.subject.helecon personnel management
dc.subject.helecon vanhenevat työntekijät
dc.subject.helecon ageing workers
dc.subject.helecon työntekijät
dc.subject.helecon workers
dc.subject.helecon tarina
dc.subject.helecon narrative
dc.subject.helecon työeläkkeet
dc.subject.helecon employment pensions
dc.ethesisid 13399
dc.date.dateaccepted 2013-10-04
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account