Syrjän tiloja ja soraääniä: Performatiivista tutkimista ja kirjoittamista Gambian ja Suomen välimaastoissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Oikarinen-Jabai, Helena
dc.date.accessioned 2013-12-18T10:01:07Z
dc.date.available 2013-12-18T10:01:07Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.isbn 978-952-60-3654-0 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-951-558-253-9 (printed)
dc.identifier.issn 0782-1832 (printed)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11857
dc.description.abstract My main research question is, how cultural and gender identities are formed within aesthetic experiences and expressions, and how those experiences and expressions themselves also contribute to the formation of identities. I am concerned with aesthetic experiences in multicultural and diasporic contexts. My approach to the issue of identity is mainly grounded in the work of feminist, postcolonial and postmodern theorists, who emphasize the hybridity and performativity of identities on the one hand, and emansipatory and political dimensions or contextuality on the other hand. With the above mentioned question I discuss about the transmission and transformation of the visual and body culture. I examine how my informants negotiate their different cultural, ethnic and social identities and positions in the cultural interstices characterized by such concepts as third space, hybrid and diasporic space. Especially interested I am to examine what happens in the hybrid in-between zones and in diasporic spaces and positions. These in-between spaces are experienced border landscapes, there different symbolic and imaginary meanings and images cross with other meanings and possible merge with and form new ones. My data has been collected from Finnish multicultural art education projects and from Gambian community projects and personal encounters. I also draw on my own experiences of processing the identity of an immigrant and being a mother of multiracial children. My approach is feminist, narrative and critical. I am looking for the routes and approaches for understanding different ways of knowing and make use of different performative ways of writing and researching. This will be a central methodological and epistemological contribution of my study. In this way I hope I can do something to further creation of a common language for artistic and scholarly ways of doing research. I also want to examine the possibilities of art education in improving the multicultural understanding and critical pedagogy. en
dc.description.abstract Diasporisia välitiloja käsittelevässä väitöskirjatyössäni sovellan performatiivista tutkimista ja kirjoittamista. Tutkimukseni pohjautuu empiiriseen aineistoon, joka on kerätty Gambiasta ja Suomesta. Tukeudun myös henkilökohtaisiin ja lasteni kokemuksiin, muistoihin ja kehon tietoon. Näitä aineistoja hyödyntämällä ovat syntyneet artikkelit Toward Performative Research: Embodied Listening to the Self/Other (2003) ja Äidin tyttärenä, tytärten äitinä (2004), yhteistyössä graafinen suunnittelija Anu Merenlahden kanssa tehty lastentietokuvakirja Moonan ja Soonan maanantai (2007) sekä etnografiseksi fiktioksi määrittelemäni Hyme-teksti (2008), joita tarkastelen tässä tutkimuksessa. Tutkimustehtäväni on performatiivista ja kokeilevaa kirjoittamista todentamalla löytää uusia näkökulmia käsittelemiini diasporisiin ilmiöihin ja valottaa ”rodun”, etnisyyden, sukupuolen ja luokan paikantumisia ja siirtymiä. Poikkitieteellisessä työssäni nojaan moniin metodologisiin ja teoreettisiin ajattelusuuntauksiin. Pohdin niin jälkistrukturalististen, jälkimodernien kuin jälkikolonialististenkin lähestymistapojen antia tilan, ”eron” ja moninaisuuden ymmärtämiselle. Painotus on naistutkimuksessa ja feminististen epistemologisten pohdintojen marginaalisiin tiloihin avaamissa repeämissä. Aineistotekstieni diasporisissa tiloissa moninaiset äänet liukuvat toistensa lomiin ja tuottavat ”keskeneräistä tietoa”. Tässä keskustelussa henkilöiden subjektipositiot ovat samanaikaisesti erilaisten sosiaalisten, taloudellisten ja psyykkisten vaikutuspiirien kiasmassa ja alituisesti muutokselle alttiina. fi
dc.format.extent 257
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Taideteollisen korkeakoulun julkaisu. A fi
dc.relation.ispartofseries 84/2008
dc.subject.other Visual culture en
dc.subject.other Philosophy
dc.title Syrjän tiloja ja soraääniä: Performatiivista tutkimista ja kirjoittamista Gambian ja Suomen välimaastoissa fi
dc.title Boundary Spaces and Dissonant Voices: Performative Writing in-between Finland and Gambia en
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Art en
dc.subject.keyword performatiivinen kirjoittaminen fi
dc.subject.keyword välitilat fi
dc.subject.keyword jälkikolonialistinen feminismi fi
dc.subject.keyword "rotu" fi
dc.subject.keyword sukupuoli fi
dc.subject.keyword etnisyys fi
dc.subject.keyword transnationaalisuus fi
dc.subject.keyword performative writing en
dc.subject.keyword in-between spaces en
dc.subject.keyword post-colonial feminism en
dc.subject.keyword "race" en
dc.subject.keyword gender en
dc.subject.keyword ethnicity en
dc.subject.keyword transnationalism en
dc.subject.keyword transversal politics en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-3654-0
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.contributor.supervisor Stuhr, Patricia, Prof., Ohio State University, Department of Arts Administration, Education and Policy, USA; Saarnivaara, Marjatta, Dos., University of Jyväskylä, Finland
dc.opn Hirsiaho, Anu, Dr, University of Jyväskylä, Centre for Applied Language Studies, Finland
dc.rev Naskali, Päivi, Prof., University of Lapland, Finland
dc.rev Kuortti, Joel, Prof., University of Turku, Department of English, Finland
dc.date.defence 2008-05-30


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse