Learning Centre

Huvia, hyötyä vai työtä? Kuluttajatutkimus vesistöistä saatavan tiedon tuottamisesta ja hyödyntämisestä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Peltonen, Sanna
dc.contributor.author Siljamäki, Tommi
dc.contributor.author Lammi, Miia
dc.date.accessioned 2013-12-17T10:00:36Z
dc.date.available 2013-12-17T10:00:36Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-952-60-4679-2 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4845 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4837 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4837 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11847
dc.description.abstract In Finland, the gathering of information from water system has been heavily dependent on public organizations. Decreasing resources, however, raise a need for new cost-effective ways to produce information. As one alternative, it is suggested that the voluntary work of citizens could be organized and used more effectively. Citizens' involvement highlights a need for greater understanding of why and how people participate and would like to participate in this kind of voluntary activities. The foundation for new understanding of gathering and use of water system information was created in consumer survey carried out as a part of the VETCombo project (2011-2013), which is funded by Tekes Water-program. The objective of the survey was to understand why people participate in water quality monitoring, what motivates them, what kind of experiences people have from the current activities, and what kind of barriers prevent their participation. Based on the results, the respondents were segmented into three consumer groups by using the factor and cluster analysis. The criteria for segments were the motivational factors as well as experiences of participation in the activities. The results of the survey are examined in this report. en
dc.description.abstract Suomessa vesistöistä saatavan tiedon kerääminen on ollut vahvasti julkisten organisaatioiden varassa. Vähenevät resurssit kuitenkin pakottavat etsimään uudenlaisia kustannustehokkaita tapoja tuottaa vesistötietoa. Eräänä vaihtoehtona on esitetty kansalaisten vapaaehtoistyön ja kansalaishavainnoinnin organisoimista ja hyödyntämistä nykyistä tehokkaammin. Jotta kansalaisten vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta voisi tulevaisuudessa olla osa palvelujärjestelmää, tarvitaan lisää ymmärrystä siitä mikä ihmisiä vapaaehtoisessa vesistötoiminnassa motivoi, millaisia kokemuksia heillä tämän hetkisestä toiminnasta on sekä millaiset tekijät estävät heidän osallistumistaan toimintaan. Pohjaa tälle ymmärrykselle luotiin Tekesin Vesi-ohjelmaan kuuluvan VETCombo-hankkeen (2011-2013) puitteissa keväällä 2012 toteutetulla kuluttajakyselyllä. Kyselyn tavoitteena oli vapaaehtoiseen vesistötoimintaan osallistumisen syiden ja esteiden tärkeyden kartoittamisen lisäksi tunnistaa vapaaehtoiseen vesistötoimintaan osallistuvien ihmisten keskuudesta toisistaan poikkeavia kuluttajaryhmiä. Kuluttajaryhmät muodostettiin faktori- ja ryhmittelyanalyysien avulla. Ryhmittelyn perustana käytettiin toimintaan motivoivia tekijöitä sekä kokemuksia toimintaan osallistumisesta. Kyselytutkimuksen tulokset esitellään tässä raportissa. fi
dc.format.extent 86
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto-yliopiston julkaisusarja. TAIDE+MUOTOILU+ARKKITEHTUURI fi
dc.relation.ispartofseries 1/2012
dc.subject.other Environmental science en
dc.subject.other Consumption, Services
dc.title Huvia, hyötyä vai työtä? Kuluttajatutkimus vesistöistä saatavan tiedon tuottamisesta ja hyödyntämisestä fi
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys fi
dc.subject.keyword kyselytutkimus fi
dc.subject.keyword kansalaiset fi
dc.subject.keyword vesistöt fi
dc.subject.keyword palvelujärjestelmä fi
dc.subject.keyword motiivit fi
dc.subject.keyword vapaaehtoistyö fi
dc.subject.keyword survey en
dc.subject.keyword water system en
dc.subject.keyword service system en
dc.subject.keyword citizen en
dc.subject.keyword motives en
dc.subject.keyword voluntary work en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-4679-2
dc.type.dcmitype text en
dc.contributor.lab Länsi-Suomen muotoilukeskus, Muova en
dc.contributor.lab Western Finland Design Centre Muova fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics