Learning Centre

Machine Learning Applications for Energy Utilization of Smart Buildings

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ihasalo, Heikki, Prof., Aalto University, Finland
dc.contributor.author Huotari, Matti
dc.date.accessioned 2022-12-02T10:00:20Z
dc.date.available 2022-12-02T10:00:20Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.isbn 978-952-64-1059-3 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-64-1058-6 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/118003
dc.description.abstract Energy utilization of smart or intelligent buildings refers to the definition, modeling, and integration of disparate energy elements into coherent energy systems in buildings with the help of artificial intelligence. A core aspect of applications for smart building energy is to address the issues of energy utilization directly while simultaneously taking into account user-comfort, security and malfunctions. Being deployed in increasing numbers in the built environment, these applications are important components of the built environment today. Given the risen number of renewable energy sources together with tightened regulation to energy consumption, the smart building energy applications provide means to combine new technology components together with heterogeneous requirements and goals for energy utilization in buildings. These goals comprise of, for instance, optimal scheduling of energy consumption and production, optimization of costs, integration of renewable energy, user-behavior recognition, and consumer comfort. This research investigates smart building energy applications. This objective is pursued through four research questions which highlight the various aspects of the smart building energy applications: (i) What algorithm to utilize for forecasting the equipment degradation, and what kind of uncertainty is associated with these forecasts for battery packs? (ii) How to build a model in case of gaps or a limited number of observations of interest in data for an air handling unit? (iii) How to involve people in personal environmental comfort decisions for smart building energy applications?, and, finally, (iv) what kind of need is there for smart building energy applications, and which solutions meet these needs? Each of these issues is dealt with using novel techniques, and a related taxonomy was created, as presented in the research publications. The relevance of the proposed solutions is verified with case-studies. Overall, machine learning models solve heterogeneous problems in the field of smart building energy utilization. The results indicate that the proposed solutions can provide answers to a variety of issues regarding building energy management, smart grid, personalization, and maintenance and security. en
dc.description.abstract Älyenergiaratkaisut tarjoavat joustavaa ja kestävää energiaa rakennuksissa ja liikenteessä.Älyenergiasovelluksia käytetäänkin enenevässä määrin rakennetussa ympäristössä.Samanaikaisesti ratkottavia ongelmia älyenergiasovelluksissa ovat energiansäästö,lämpöviihtyvyys, ja epänormaalien tilanteiden hallinta. Uusiutuvien energianlähteiden lisääntynyt käyttö ja lainsäädännön tiukentuneet vaatimukset energiankäytöstä vaativat uusia ratkaisuja, joita älyenergiasovellukset voivat tarjota. Ne soveltuvat erityisen hyvin, jos vaatimuksia on monia tai neovat jopa näennäisesti ristiriitaisia. Tällaisia vaatimuksia ovat muun muassa järjestelmien käytön optimointi, kulujen vähentäminen, uusiutuvan energian liittäminen järjestelmään ja käyttäjien lämpöviihtyvyys. Tämä tutkimus pohtii älyenergiasovelluksia rakennuksissa. Aihetta lähestytään tutkimuskysymysten kautta: (i) Minkä algoritmien avulla voidaan tutkia akkulaitteiston ikääntymistä ja mikä on algoritmisesta mallista saatujen tulosten epävarmuus? (ii) Kuinka mallintaa, kun pohjadata on epätasapainoissa ja ei ole täydellisen kattavaa (esimerkkinä ilmanvaihtolaitteen data)? (iii) Miten ottaa huomioon ihmiset lämpöviihtyvyyden määrityksessä ja siihen liittyvässä päätöksenteossa? (iv) Minkälaisia tarpeita on olemassa älyenergiasovelluksille ja mitkä sovellukset tarjoavat ratkaisuja niille? Jokaista tutkimuskysymystä käsiteltiin uusilla keinoilla, kehitetyt ratkaisut luokiteltiin taksonomisesti, ja kaikki tutkimustulokset julkaistiin lopulta viitenä julkaisuna. Ehdotettujen sovellusten sopivuus varmennettiin tapaustutkimusten avulla. Koneoppimista voidaan soveltaa monitahoisiin ongelmiin rakennusten energiankäyttöön liittyen. Saadut tutkimustulokset antavat viitettä siitä, että ehdotetut sovellukset voivat ratkaista ongelmia, jotka liittyvätenergiatehokkuuteen, lämpöviihtyvyyteen ja huoltoon. fi
dc.format.extent 66 + app. 110
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL THESES en
dc.relation.ispartofseries 186/2022
dc.relation.haspart [Publication 1]: Huotari, Matti and Arora, Shashank and Malhi, Avleen and Främling, Kary. A dynamic state-of-health forecasting model for electric trucks: Li-ion batteries case-study. In International Mechanical Engineering Congress and Exposition IMECE2020, virtual conference, 84560, V008T08A021, 2020. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202103312713. DOI: 10.1115/IMECE2020-23949
dc.relation.haspart [Publication 2]: Huotari, Matti and Arora, Shashank and Malhi, Avleen and Främling, Kary. Comparing seven methods for state-of-health time series prediction for the lithium-ion battery packs of forklifts. Applied Soft Computing, 111, 107670, 2021. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202108048189. DOI: 10.1016/j.asoc.2021.107670
dc.relation.haspart [Publication 3]: Huotari, Matti and Främling, Kary. Event classification with imbalanced and missing data for an air-handling unit. In 2022 5th International Conference on Big Data and Artificial Intelligence, Fuzhou, China, 5, 82-86, 2022. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202209075384. DOI: 10.1109/BDAI56143.2022.9862614
dc.relation.haspart [Publication 4]: Huotari, Matti and Keyriläinen, Tuomas and Främling, Kary. Multiclass estimation of human thermal preference for building controls based on user feedback and multi-sensor measurements. Applied Soft Computing, (submitted), 2022
dc.relation.haspart [Publication 5]: Huotari, Matti and Malhi, Avleen and Främling, Kary. Machine Learning Applications for Smart Building Energy Utilization - A Survey. Archives of Computational Methods in Engineering, (submitted), 2022
dc.subject.other Computer science en
dc.title Machine Learning Applications for Energy Utilization of Smart Buildings en
dc.title Älyrakennusten energiankäytön koneoppimismalleista fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Computer Science en
dc.subject.keyword machine learning applications for energy utilization en
dc.subject.keyword smart buildings en
dc.subject.keyword energy utilization en
dc.subject.keyword koneoppiminen fi
dc.subject.keyword energiankäytön sovellukset fi
dc.subject.keyword älyrakennukset fi
dc.subject.keyword energiankäyttö fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-64-1059-3
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Främling, Kary, prof., Aalto University, Department of Computer Science, Finland, Umeå University, Sweden
dc.opn Barone, Dante, Prof., Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS), Brazil
dc.opn Nurminen, Jukka, Prof., University of Helsinki, Finland
dc.contributor.lab ASIA group en
dc.rev Barone, Dante, Prof., Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS), Brazil
dc.rev Nurminen, Jukka, Prof., University of Helsinki, Finland
dc.date.defence 2022-12-16
local.aalto.acrisexportstatus checked 2022-12-16_0953
local.aalto.infra Science-IT
local.aalto.formfolder 2022_12_01_klo_15_03
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics