Näkökulmia kuvataiteen aineenopettajan pätevyyteen ja kelpoisuuteen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Laitinen, Sirkka
dc.contributor.author Pentti, Matteus
dc.date.accessioned 2013-12-03T09:06:47Z
dc.date.available 2013-12-03T09:06:47Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11773
dc.description.abstract Tutkimuksen aineistona on Perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet (2004) sekä opetushallituksen keväällä 2010 toteuttama opettajakysely. Tarkastelun pohjalta hahmotellaan, mitä opetussuunnitelmateksti odottaa kuvataideopettajalta opetuksen toteuttajana, sekä etsitään eroja kelpoisten ja ei-kelpoisten kuvataideopettajien vastauksista opettajakyselyssä. Opetussuunnitelman perusteet asettaa kuvataideopetuksen riman hyvin korkealle. Perusteissa luetellaan tarkasti kuvan tekemisen eri tekniikoita. Kuvasta ja sen tekemisestä laajennetaan tavoitteita kuvan äärellä keskusteluun ja kritiikin opettelun kautta laajoihin etiikan ja estetiikan kysymyksiin. Lopulta oppilaan oma tekeminen liitetään koko ympäröivään kuvamaailmaan. Opetussuunnitelmateksti jakaa visuaalisen kulttuurin kolmeen osaan: taide, media ja ympäristö. Kyselyä analysoitaessa huomataan, että tavoitteeltaan laajan opetussuunnitelman toteutumisen arvioiminen määrällisesti mitattavassa muodossa on haastavaa, kun monet oppiaineen tavoitteista eivät lähtökohtaisesti ole mitattavissa. Opetussuunnitelmasta nousevien yksittäisten tekniikoiden ja niiden toteutumisen nostaminen arvioinnin alle tuottaa kyllä mitattavaa tietoa, mutta se, mitä se kertoo opetuksen laadusta, jää pelkän opettajakyselyn valossa edelleen saavuttamatta. Kyselyyn vastanneista opettajista 24% on muodollisesti ei-kelpoisia. Kyselyaineiston mukaan opetussuunnitelmatyötä tehneet kelpoiset opettajat ovat sitoutuneempia hyödyntämään paikkakunta-, alue- ja koulukohtaisia opetussuunnitelmia käytännön työssään. Kelpoiset opettajat kokevat, että heillä on tarvittavat valmiudet opetussuunnitelman laadukkaaseen toteuttamiseen. Kuvataiteen tuntimäärä peruskoulussa ei kuitenkaan tue heidän mielestään suunnitelman toteutumista. Kelpoiset opettajat myös tunnistavat omat täydennyskoulutustarpeensa ei-kelpoisia tarkemmin ja opettavat enemmän mediakasvatuksen sisältöjä, vaikkakin kyseiset sisällöt ovat kyselyn perusteella ylipäätään heikolla tasolla. Opettajista suuri osa ei koe hallitsevansa uutta tekniikkaa. Ei-kelpoiset opettajat jättävät valokuvauksen, digitaalisen kuvankäsittelyn, mediakuvien tarkastelun ja elokuvien katsomisen ja analysoimisen kokonaan opetuksesta pois kelpoisia herkemmin. fi
dc.format.extent 116
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Art education en
dc.title Näkökulmia kuvataiteen aineenopettajan pätevyyteen ja kelpoisuuteen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword kelpoisuus fi
dc.subject.keyword pätevyys fi
dc.subject.keyword kuvataideopetus fi
dc.subject.keyword opetussuunnitelma fi
dc.subject.keyword perusopetus fi
dc.subject.keyword taidekasvatuskäsitykset fi
dc.subject.keyword kyselytutkimus fi
dc.subject.keyword arviointitutkimus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201311287941
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Pohjakallio, Pirkko
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account