Outplacement keinona henkisen tasapainon palauttamiseen irtisanomisen jälkeen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Peltokallio, Teemu
dc.date.accessioned 2013-12-02T09:16:30Z
dc.date.available 2013-12-02T09:16:30Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11737
dc.description.abstract Yritysten välinen kilpailu on nykypäivänä kiristynyt erittäin kovaksi. Samaan aikaan huono taloudellinen tilanne ympäri maailmaa vaikeuttaa niiden toimintaa. Yrityksillä on täten tarve tehostaa omaa toimintaansa ja usein se johtaa henkilöstövähennyksiin. Vuonna 2013, 15.8. mennessä, oli Suomessa irtisanottu yli 7000 henkilöä. Irtisanominen voi olla henkilöille henkisesti hyvin raskas kokemus ja he voivat tarvita apua selvitäkseen siitä. Outplacement on palvelu, joka auttaa työnsä menettäneitä henkilöitä selviytymään irtisanomistilanteesta ja löytämään uutta työtä. Se auttaa myös yritykseen jäljelle jääneitä työntekijöitä, sillä he voivat tuntea surua kollegoidensa puolesta tai oman työpaikkansa uhatuksi. Outplacement auttaa myös työnantajaa toteuttamaan koko vaikean muutosprosessin mahdollisimman ongelmitta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten outplacement auttaa irtisanottuja henkilöitä pääsemään takaisin henkiseen tasapainoon. Pyrin selvittämään, mitä hyötyjä outplacement on heille tarjonnut ja minkälaisia keinoja konsulteilla on edesauttaa henkiseen tasapainoon pääsemissä. Kesällä 2013 haastattelin teemahaastatteluiden periaatteiden mukaisesti kymmentä irtisanottua henkilöä sekä neljää konsulttia, jotka tekevät outplacementia päätyökseen. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että outplacement auttaa henkilöitä käsittelemään irtisanomisen mahdollisesti aiheuttamia henkisiä ongelmia ja pääsemään sinuiksi niiden kanssa. Henkiseen tasapainoon pääsemisessä outplacement on hyödyllinen erityisesti sen vuoksi, että se tarjoaa mahdollisuuden keskustella luottamuksellisesti ammattilaisen kanssa, nostaa irtisanotun henkilön itseluottamusta ja muodostaa rutiineja elämään. Lisäksi outplacement tarjoaa yhteisön kautta vertaistukea sekä riittävän vaativan tukihenkilön, joka pitää huolen siitä, että yhteinen tavoite saavutetaan. Tukihenkilönä toimiva valmentaja auttaa myös ymmärtämään, miksi juuri minä jouduin lähtemään. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan myös todeta, että irtisanomistilanne ja sen vaikutukset ovat aina hyvin yksilöllisiä, ja tästä johtuen outplacement-prosessin tulisi aina olla yksilön tarpeet huomioiva. Outplacement-prosessin aikana ei myöskään tarjota yksilölle valmiita ratkaisuja, vaan mahdollisuus ja keinot löytää omat erityisosaamiset, motivaatio ja se mitä itse haluaa tulevaisuudelta. fi
dc.format.extent 118
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Outplacement keinona henkisen tasapainon palauttamiseen irtisanomisen jälkeen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword outplacement
dc.subject.keyword henkinen tasapaino
dc.subject.keyword irtisanotuksi joutuminen
dc.subject.keyword irtisanomisesta selviytyminen
dc.subject.keyword outplacementin hyödyt
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201312058054
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon henkilöstöhallinto
dc.subject.helecon personnel management
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon irtisanominen
dc.subject.helecon giving notice
dc.subject.helecon psykologia
dc.subject.helecon psychology
dc.subject.helecon mielenterveys
dc.subject.helecon mental health
dc.subject.helecon ohjausjärjestelmät
dc.subject.helecon control systems
dc.ethesisid 13370
dc.date.dateaccepted 2013-08-30
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse