Taloudellisen tuloksen oikeuttaminen toimitusjohtajan katsauksessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Koskinen, Jarno
dc.date.accessioned 2013-12-02T09:16:20Z
dc.date.available 2013-12-02T09:16:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11706
dc.description.abstract Tavoitteet Tutkielman tavoitteena on selvittää, onko taloudellisen tuloksen oikeuttaminen oman edun attribuutioiden avulla keskeinen symbolisen hallinnan legitimaatiomenetelmä suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajan katsauksissa. Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimusaineistona on markkina-arvoltaan 30 suurimman Helsingin pörssissä listatun yhtiön vuosikertomukset vuodelta 2011. Tarkastelussa keskitytään ainoastaan yhteen osaan vuosikertomusta eli toimitusjohtajan katsaukseen. Tutkimuksen aineisto analysoidaan laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tulokset Valtaosa suomalaisista pörssiyhtiöistä vaikuttaa käyttävän oman edun attribuutioita taloudellisen tuloksensa oikeuttamisessa. Yhtiöt tarjoavat oman edun attribuutiovääristymän mukaisia selityksiä suoritukselleen, eli toisin sanoen positiiviseksi määritelty taloudellinen tulos selitetään yhtiön sisäisillä tekijöillä, ja negatiiviseksi määritelty tulos perustellaan ulkoisilla tekijöillä. Lisäksi neutraalin tuloksen raportoineet yhtiöt vaikuttavat toimivan vastaavalla tavalla, eli sisäisillä tekijöillä tulkitaan olleen positiivinen vaikutus ja ulkoisilla tekijöillä negatiivinen vaikutus tulokseen. Euroalueen talouskriisin negatiiviset vaikutukset nousevat voimakkaasti esiin tarkastelluissa teksteissä. Epäsuotuisan taloudellisen tuloksen raportoineet yhtiöt selittävät heikkoa suoritustaan tyypillisesti haasteellisella toimintaympäristöllä, ja maailmantalouden epävarmuus mainitaan useassa tekstissä yhtiön taloudellista tulosta selittävänä tekijänä. Negatiivisen tuloksen raportoineiden yhtiöiden ohella myös lukuisat positiivisen tai neutraalin tuloksen raportoineet yritykset nostavat esille haastavan taloustilanteen epäsuotuisia vaikutuksia ja tällä tavoin korostavat sisäisten tekijöiden merkitystä tuloksen saavuttamisessa. fi
dc.format.extent 67
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Taloudellisen tuloksen oikeuttaminen toimitusjohtajan katsauksessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Communication en
dc.contributor.department Viestinnän laitos fi
dc.subject.keyword oikeuttaminen
dc.subject.keyword legitimiteetti
dc.subject.keyword legitimaatio
dc.subject.keyword oman edun attribuutiot
dc.subject.keyword toimitusjohtajan katsaus
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201312038021
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Finnish Business Communication en
dc.programme.major Talouselämän viestintä fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon communication
dc.subject.helecon yritysviestintä
dc.subject.helecon business communication
dc.subject.helecon pörssiyhtiöt
dc.subject.helecon exchange-listed companies
dc.subject.helecon tulos
dc.subject.helecon return
dc.ethesisid 13339
dc.date.dateaccepted 2013-08-15
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account