Strategian kuvaukset ja lupaukset suurten suomalaisten pörssiyritysten sidosryhmäviestinnässä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Myllymaa, Timo
dc.date.accessioned 2013-12-02T09:16:11Z
dc.date.available 2013-12-02T09:16:11Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11695
dc.description.abstract Tutkielmassani tarkastelen sitä minkälaisia lupauksia suuret suomalaiset pörssilistatut yritykset antavat kertoessaan julkisesti strategioistaan. Lisäksi kiinnostuksen kohteena on se kuinka paljon julkisuuteen kommunikoidut strategiat kertovat yrityksen asemoinnista markkinoilla ja toisaalta perustuvatko ne yritysten ydinosaamisiin. Aihetta lähestytään yritysten sidosryhmien näkökulmasta sijoittajasuhteita painottaen. Tutkimukseni kohderyhmästä eli suurista suomalaisista pörssiyrityksistä olen tutkinut puolet yrityskohtaisesti. Tutkimukseni on suoritettu analysoimalla ja lajittelemalla yritysten itsestään ja strategiastaan julkaisemaa tekstimuotoista tietoa. Tiedon lähteinä ovat toimineet vuoden 2012 vuosikertomukset, tilinpäätöstiedotteet sekä yritysten nettisivustot. Strategia sekä sen viestiminen ovat kirjallisuuden ja tutkimustiedon perusteella tärkeitä sekä yrityksille että sijoittajille. Tutkimukseni löydökset eivät kuitenkaan anna kuvaa selkeästä yritysten strategiasisältöjen viestinnästä sidosryhmille. Löydösteni mukaan vain noin neljännes viestityistä strategioista voidaan tulkita selkeiksi ja johdonmukaisiksi. Syiksi tähän eroavaisuuteen esitän yritysten tarvetta suojella strategiaansa kilpailijoiltaan, säännösten painottumista yritysten nykytilasta tiedottamiseen sekä yritysjohdon varovaisuutta tulevaisuuden lupauksissaan. Lisäksi tutkimukseni perusteella voidaan sanoa, että suuret suomalaiset pörssiyritykset viestivät strategioissaan sekä asemointiin perustuvia että ydinosaamisiin perustuvia suunnitelmia jotka painottavat enemmän ydinosaamisia. fi
dc.format.extent 74
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Strategian kuvaukset ja lupaukset suurten suomalaisten pörssiyritysten sidosryhmäviestinnässä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword strategia
dc.subject.keyword viestintä
dc.subject.keyword ydinosaaminen
dc.subject.keyword asemointi
dc.subject.keyword sijoittaja
dc.subject.keyword sidosryhmä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201312038010
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon pörssiyhtiöt
dc.subject.helecon exchange-listed companies
dc.subject.helecon yritysviestintä
dc.subject.helecon business communication
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon strategy
dc.subject.helecon osaaminen
dc.subject.helecon competence
dc.subject.helecon suhdemarkkinointi
dc.subject.helecon relationship marketing
dc.subject.helecon sijoittajat
dc.subject.helecon investors
dc.ethesisid 13328
dc.date.dateaccepted 2013-06-10
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account