Designing Learning Tools. Methodological Insights

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Seitamaa-Hakkarainen, Pirita, Prof., University of Helsinki, Department of Applied Sciences of Education, Finland en
dc.contributor.advisor Sawhney, Nitin, Prof., The New School, School of Media Studies, USA en
dc.contributor.author Leinonen, Teemu
dc.date.accessioned 2013-11-28T10:00:38Z
dc.date.available 2013-11-28T10:00:38Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.isbn 978-952-60-0032-9 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-0031-2 (printed)
dc.identifier.issn 0782-1832 (printed)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11661
dc.description.abstract The study relies on my personal involvement and experience gained by participating in design processes of four distinct and experimental software tools that aimed to enhance learning in different contexts. I use two research strategies: I build a research framework by referring to excerpts from selected theoretical and philosophical background sources relating to the design of learning tools, and present reflection on design action of the four design cases. The design cases can be viewed as practical experiments and strategies to reach a developmental and expansive, constantly developing design process while moving from one design project to another. In the dissertation I present three methodological insights: (1) Design research relying on practice should follow a certain research-based design process, (2) designers should aim and accept that design is often based on informed guessing, and (3) designers should be aware of the need to move between different knowledge interests. Furthermore, I argue that there is a need for academic practice-based design research of learning tools. This is especially important when more and more learning is mediated by digital technology. Design research can deliberate and bring alternative approaches to the discussion; it can be critical and comprehensive. en
dc.description.abstract Väitöskirjassa tarkastellaan tietokoneella käytettävien oppimisen työvälineiden muotoilua WWW:n, sosiaalisten ohjelmistojen ja avoimien oppimateriaalien aikakaudella. Tutkimuksessa esitellään havaintoja ja oivalluksia muotoilumenetelmistä, jotka on saatu muotoiluprosesseja analysoimalla ja pohtimalla. Tutkimus vastaa seuraavaan kysymykseen: Miten ohjelmistoperustaisia oppimisen työvälineitä tulisi muotoilla siten, että ne olisivat hyödyllisiä ja hyviä monimutkaisissa yhteisöllisissä oppimistilanteissa ja –järjestelmissä? Väitöskirja perustuu tekijän henkilökohtaiseen kokemukseen neljästä kokeellisesta oppimisen työvälineen muotoiluprosesseista, joissa tuotetuilla työvälineillä pyrittiin monitahoisesti parantamaan oppimista erilaisissa tilanteissa. Tutkimuksessa käytettiin sekä teoreettista että käytännönläheistä strategiaa. Tutkimuksellinen viitekehys luotiin valikoituja työvälineiden suunnitteluun liittyviä teoreettisia ja filosofisia lähestymistapoja yhdistämällä. Viitekehystä hyödynnettiin reflektoimalla muotoilutoimintaa työvälineiden suunnitteluprojekteissa. Tutkimuksen osana oleva muotoilutoiminta voidaan nähdä kokeiluina, joissa siirtymät yhdestä projektista toiseen loivat kehittävän ja jatkuvasti ekspansiivisesti kehittyvän muotoiluprosessin. Väitöskirjassa esitetään kolme oivallusta oppimisen työvälineiden muotoilumetodologiasta: (1) Kun muotoilututkimus sisältää muotoilutoimintaa, tutkimuksen tulisi perustua tietynlaiseen tutkimuslähtöiseen suunnitteluprosessiin; (2) muotoilijan tulisi sekä ymmärtää että hyväksyä valistuneen arvaamisen välttämättömyys muotoilupäätöksiä tehtäessä; (3) muotoilijan tulisi tiedostaa erilaiset tiedonintressit sekä kyetä liikkumaan niiden luomassa ristipaineessa. Lisäksi kirjassa argumentoidaan akateemisen, oppimisen työvälineiden muotoilutoimintaa sisältävän oppimisen työkalujen tutkimuksen puolesta. Tämä nähdään erityisen tärkeäksi tilanteessa, jossa kasvava osa oppimisesta tapahtuu digitaalisen teknologian välittämänä. Muotoilututkimus voi puntaroida ja esittää vaihtoehtoisia näkökulmia keskusteluun. Se voi käsitellä teemaa kriittisesti ja kokonaisvaltaisesti. fi
dc.format.extent 83 + app. 142
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University School of Art and Design publication series en
dc.relation.ispartofseries A 111
dc.subject.other Education en
dc.subject.other Design en
dc.title Designing Learning Tools. Methodological Insights en
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.contributor.department Department of Media en
dc.subject.keyword architectures for educational technology system en
dc.subject.keyword cooperative/collaborative learning en
dc.subject.keyword distributed learning en
dc.subject.keyword design methodology en
dc.subject.keyword method, human-centered en
dc.subject.keyword education en
dc.subject.keyword learning en
dc.subject.keyword software en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-0032-9
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.opn Fischer,Gerhard, Ph.D., University of Colorado at Boulder, Department of Computer Science, USA
dc.rev Viteli, Jarmo, Research director, University of Tampere, School of Information Sciences, Finland
dc.rev Nunes, Cesar, Dr., Universidad de Sao Paulo, Brasil, USA
dc.date.defence 2010-12-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account