Learning Centre

Developing Explorative and Exploitative Strategic Intentions – Towards a Practice Theory of Operations Strategy

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Turkulainen, Virpi, Dr., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.contributor.author Helkiö, Pekka
dc.date.accessioned 2013-11-27T10:00:27Z
dc.date.available 2013-11-27T10:00:27Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-952-60-5437-7 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5436-0 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11612
dc.description.abstract Developing operations capabilities proactively is valuable for the long term success of manufacturing firms. In practice, companies often find themselves stuck in addressing the most immediate problems. Research shows that pursuing both explorative and exploitative development activities is associated with sustained performance. Focusing on the context of operations strategy creation, this study describes and explains how and why the people doing the strategizing work develop explorative and exploitative operations strategic intentions. This study is an inductive theory-building embedded-unit case study of strategy creation teams' activity in developing strategic intentions. The empirical context is an operations strategy process of a global machinery manufacturing company. In theorizing, I draw on practice theory and research on exploration and exploitation. First, I describe the practitioners, practices, and the activity of eleven strategy creation teams. Then through cross-team analysis, I develop an explanation of how and why the organizing practices of team composition and topic definition enable and constrain the teams' activity towards one of four patterns of praxis. The study contributes primarily to operations strategy research. First, the study offers an explanation for how proactive operations capability development can be initiated and facilitated. Proactive operations capability development is central to the highest stage of Hayes and Wheelwright's (1984) model of operations contribution to competitiveness. This explanation is the first step in building the practice theory of operations strategy. Second, the study adds to the stream of research focused on understanding the messy reality of operations strategy. The introduction of the practice perspective to operations strategy provides several opportunities to future research on topics such as the role of context in operations strategy, the effects of operations strategizing tools, and particularly skilled operations strategists. en
dc.description.abstract Yrityksen pitkän aikavälin menestyksen näkökulmasta tuotannon kyvykkyyksiä kannattaa kehittää ennakoivasti. Käytännössä kuitenkin monissa yrityksissä aika kuluu kaikkein kiireellisimpien ongelmien ratkaisuun. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että pitkällä aikavälillä kestävä kilpailukyky löytyy yhdistelmästä uutta etsivää kehitystä ja olemassa olevaa hyödyntävää sekä parantavaa kehitystä. Tämä tutkimus keskittyy tuotantostrategian muodostustyöhön. Tutkimus kuvaa ja selittää miten ja miksi strategiatyöhön osallistuvat ihmiset kehittävät uutta etsiviä ja vanhaa hyödyntäviä tuotantostrategisia aikomuksia. Tämä on induktiivinen tapaustutkimus tuotantostrategisten aikomusten kehittämisestä globaalisti toimivassa valmistavan teollisuuden yrityksessä. Taustateorioina hyödynnän käytäntöteoriaa ja tutkimusta uuden etsimisestä (engl. exploration) ja vanhan hyödyntämisestä (engl. exploitation). Empiirisessä osassa kuvaan ensin toimijat, käytännöt, sekä 11:sta strategianmuodostusryhmän toiminnan. Seuraavaksi kehitän vertailevan analyysin keinoin selityksen siitä miten ja miksi ryhmienmuodostus ja aiheenmäärittely organisointikäytäntöinä mahdollistavat ja rajoittavat ryhmän toimintaa kohti yhtä neljästä toimintamallista. Tämä väitöskirja edistää ennen kaikkea tuotantostrategian tutkimusta. Ensinnäkin, työ tarjoaa selityksen siihen kuinka ennakoivaa tuotantokyvykkyyksien kehitystä voidaan käynnistää. Toiseksi, väitöskirja on osa laajempaa tutkimusten sarjaa, joka pyrkii ymmärtämään millaista tuotantostrategiatyö on todellisuudessa. Tämä on myös ensimmäinen akateeminen kuvaus tämän tyyppisestä tuotantostrategiaprosessista, johon osallistuu laaja joukko yrityksen henkilöstöä. Lisäksi, käytäntöteorian tuominen tuotantostrategiakeskusteluun avaa uusia mahdollisuuksia tutkia aiheita kuten kontekstin vaikutus tuotantostrategiaan, tuotantostrategian työkalujen vaikutukset, sekä erityisen taitavat tuotantostrategian osaajat. fi
dc.format.extent 137
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 186/2013
dc.subject.other Industrial engineering en
dc.title Developing Explorative and Exploitative Strategic Intentions – Towards a Practice Theory of Operations Strategy en
dc.title Uutta luovien ja olemassa olevaa hyödyntävien strategisten aikomusten kehitys - kohti tuotantostrategian käytäntöteoriaa fi
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tuotantotalouden laitos fi
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management en
dc.subject.keyword operations strategy en
dc.subject.keyword strategy process en
dc.subject.keyword practice theory en
dc.subject.keyword exploration en
dc.subject.keyword exploitation en
dc.subject.keyword tuotantostrategia fi
dc.subject.keyword strategiaprosessi fi
dc.subject.keyword käytäntöteoria fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5437-7
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.contributor.supervisor Holmström, Jan, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.opn Salvador, Fabrizio, IE Business School, Spain
dc.opn Olhager, Jan, Lund University, Sweden
dc.date.dateaccepted 2013-10-17
dc.rev Bates, Kimberly, Ryerson University, Canada
dc.rev Salvador, Fabrizio, IE Business School, Spain
dc.date.defence 2013-12-05
local.aalto.digifolder Aalto_66611
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics