Learning Centre

Network adjacency in shaping intra-organizational perceptions about strategic IT-business alignment

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Lahdelma, Pirkko
dc.date.accessioned 2013-11-26T13:31:38Z
dc.date.available 2013-11-26T13:31:38Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-952-60-5042-3
dc.identifier.issn 1799-4934
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11569
dc.description.abstract Informaatioteknologian (IT) ja liiketoiminnan välinen strateginen yhteensovittaminen on ollut IT-johtajien huolena jo vuosikymmenten ajan. Yksi mahdollinen syy tähän voi olla se, että yritysten sisällä on usein suuria näkemyseroja yhteensovittamisen tasosta ja tilasta. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa näkemyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa IT:n ja liiketoiminnan yhteensovittamista koskevia näkemyksiä tarkasteltiin sekä muodollisten organisaatiorakenteiden että todellisten vuorovaikutussuhteiden avulla. Lisäksi tavoitteena oli etsiä vaihtoehtoisia selityksiä näkemyseroille mm. yhteisen tietämyksen asteesta, samankaltaisista taustoista liittyen ikään, sukupuoleen, koulutukseen ja yrityksen palveluksessa vietettyyn aikaan, sekä tuoreeseen IT-päätökseen liittyvistä kokemuksista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin sosiaalisen verkostoanalyysin kvantitatiivisia menetelmiä yhden empiirisen tutkimusasetelman puitteissa. Tiedot kerättiin kyselylomakkeen avulla energiatoimialalla toimivan yrityksen johdolta, IT-henkilöstöltä sekä heidän kanssaan tiiviissä vuorovaikutussuhteissa olevilta henkilöiltä. Todellisten vuorovaikutussuhteisten selvittämisessä käytettiin sosiometrisia kysymyksiä. Tulokset osoittavat, että organisaation osastorakenteella on merkittävä vaikutus näkemysten samankaltaisuuteen. Tärkeä tekijä näkemysten samankaltaisuuden muodostumiselle on myös henkilöiden välinen työasioihin liittyvä keskustelu- tai neuvonantosuhde, jonka ei tarvitse noudattaa muodollista organisaatiorakennetta. Sen sijaan ystävyyssuhteet tai osastorajoja rikkovat muodolliset organisaatiorakenteet eivät osoittautuneet merkittäviksi tekijöiksi. Myöskään vastaajien ikä, sukupuoli, koulutus tai yrityksen palveluksessa vietetty aika eivät näyttäneet vaikuttavan näkemyksiin tai niiden samankaltaisuuteen. Sitä vaston kokemukset juuri toteutetusta IT-päätöksestä osoittautuvat tärkeiksi tekijöiksi sille, millaiseksi IT:n ja liiketoiminnan yhteen sovittaminen koettiin. Tutkimus korostaa IT:n ja liiketoiminnan strategisen yhteensovittamisen sosiaalista ulottuvuutta ja tarjoaa tiedeyhteisölle uuden tutkimussuunnan lisäämällä IT:n ja liiketoiminnan yhteensovittamista koskevaan tutkimukseen yksilöiden väliset suhteet. Erityisesti työasioihin liittyvä vuorovaikutussuhde on yhteensovittamista koskevan tutkimuksen kannalta uusi merkittävä käsite. Liikkeenjohdon näkökulmasta tutkimustulokset korostavat verkostodynamiikan tunnistamisen tärkeyttä yhteensovittamista koskevien näkemysten muodostumisessa fi
dc.format.extent 246 s.
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS fi
dc.relation.ispartofseries 36/2013 fi
dc.title Network adjacency in shaping intra-organizational perceptions about strategic IT-business alignment en
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Tieto- ja palvelutalouden laitos fi
dc.contributor.department Department of Information and Service Economy en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5042-3
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietojärjestelmätiede fi
dc.programme.major Information Systems Science en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.contributor.supervisor Tuunainen, Virpi, professor
dc.opn Peppard, Joe, professor, Cranfield University School of Management, United Kingdom
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon tietotekniikka
dc.subject.helecon tietotalous
dc.subject.helecon liiketalous
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon verkostot
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon information technology
dc.subject.helecon knowledge economy
dc.subject.helecon business economics
dc.subject.helecon companies
dc.subject.helecon strategy
dc.subject.helecon networks
dc.date.defence 2013-03-22
dc.dissid 477
dc.identifier.bibid 628566


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse