Learning Centre

Eco-efficient services as a route towards sustainable development : between the traditional and the radical

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Anttonen, Markku
dc.date.accessioned 2013-11-26T13:31:36Z
dc.date.available 2013-11-26T13:31:36Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-952-60-4956-4
dc.identifier.issn 1799-4942
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11565
dc.description.abstract Väitöskirja tarkastelee ekotehokkaita palveluita yhtenä ratkaisuna ympäristöongelmiin ja kestävään kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Ekotehokkailla palveluilla tarkoitetaan palveluratkaisuja, joiden tavoitteena on asiakkaan tarpeiden tyydyttäminen tuotteiden omistamisen sijaan. Asiakas ostaa ratkaisuja, jotka kuormittavat vähemmän ympäristöä ja käyttävät resursseja tehokkaammin. Ekotehokkuudella tarkoitetaan saman materiaalisen hyvinvoinnin tuottamista huomattavasti pienemmällä energian ja luonnonvarojen kulutuksella. Tutkimus koostuu neljästä tieteellisissä lehdissä julkaistusta artikkelista ja johdannosta, joka kokoaa artikkelien tulokset yhteen. Työ käsittelee minkälaisia potentiaalisesti ekotehokkuutta ja siten kestävää kehitystä tukevia palveluita on markkinoilla, mitkä tekijät vaikuttavat näiden palveluiden kysyntään ja tarjontaan sekä millaisia niiden liiketoimintamallit ovat. Tutkimus osoittaa, että kotitaloudet voivat siirtyä tuotteiden omistamisesta palveluiden käyttöön, jos ne helpottavat arkea. Yrityksille tarjottavien palveluiden osalta korostuu kustannustehokkuus, ympäristön hallinta ja palveluiden rooli päivittäisen operatiivisen liiketoiminnan tehostamisessa. Yrityksille tarjottavat materiaalitehokkuuden palvelut ovat kehittyneet usein muista kuin ekotehokkuusmotiiveista. Esimerkiksi tutkimuksessa tarkasteltujen kemikaalien hallinnan palveluiden taustalla on niin uusia ICT-pohjaisia palveluita kuin logistiikkapalveluita. Näiden palveluiden liiketoimintamallit ovat kontekstisidonnaisia ja niihin vaikuttaa mm. toimiala ja se mille kohtaa toimitusketjua ne kohdentavat liiketoimintansa. Markkinoille päässeiden palveluiden edellytys on, että palveluntarjoaja ymmärtää hyvin asiakkaiden tarpeet ja toiminnan, oli kyseessä kotitalouksille tai yrityksille suunnatut palvelut. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan päätellä, että kehitettäessä uusia ekotehokkuutta ja kestävää kehitystä edistäviä palveluita on tärkeää, että lähtökohdiltaan ekotehokkaita tuotteita tai teknologiaa kehittävät toimijat työskentelisivät järjestelmällisemmin liiketoimintainnovaatioiden kehittäjien kanssa yhteistyössä. fi
dc.format.extent Verkkokirja ( KB, 154 s.)
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS fi
dc.relation.ispartofseries 181/2012 fi
dc.title Eco-efficient services as a route towards sustainable development : between the traditional and the radical en
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-4956-4
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.programme.major Organization and Management en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.contributor.supervisor Halme, Minna, professor
dc.opn Linnanen, Lassi, professor, Lappeeranta University of Technology, Finland
dc.subject.helecon ympäristötalous
dc.subject.helecon kestävä kehitys
dc.subject.helecon ekologia
dc.subject.helecon palvelut
dc.subject.helecon asiakkaat
dc.subject.helecon liiketalous
dc.subject.helecon mallit
dc.subject.helecon environmental economics
dc.subject.helecon sustainable development
dc.subject.helecon ecology
dc.subject.helecon service
dc.subject.helecon customers
dc.subject.helecon business economics
dc.subject.helecon models
dc.date.defence 2013-01-11
dc.dissid 470
dc.identifier.bibid 626632


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse