Essays on globalization and evolving competitive strategies of Finnish MNEs : transitioning from products to services and solutions

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Salonen, Anna
dc.date.accessioned 2013-11-26T13:31:35Z
dc.date.available 2013-11-26T13:31:35Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-952-60-4807-9
dc.identifier.issn 1799-4934
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11562
dc.description.abstract Tämä tutkimus tarkastelee suomalaisten monikansallisten yritysten kilpailustrategian kehittymistä globaalissa kilpailuympäristössä. Pääasiallisina tapausyrityksinä toimivat Kone, Nokia, Perlos ja Wärtsilä. Tutkitut tapausyritykset ovat rakentaneet asemansa kansainvälisillä markkinoilla erilaistamisstrategiaa hyödyntäen. Erityisesti tuotteiden paremmuudella on ollut merkittävä rooli. Globalisaatio on kuitenkin muokannut voimakkaasti yritysten kilpailuympäristöä pakottaen niitä etsimään uusia kilpailukyvyn lähteitä. Tutkitut yritykset ovatkin kasvavien kustannuspaineiden myötä parantaneet kustannustehokkuuttaan sekä pyrkineet etsimään uusia, erilaistamisetua parantavia liiketoimintamalleja. Yksi keskeinen malli on ollut siirtyminen palvelu- ja ratkaisupohjaiseen liiketoimintaan. Edellä kuvattu kehityspolku on useissa tapauksissa mahdollistanut sopeutumisen muuttuvaan kilpailuympäristöön tavalla, joka on rakentunut jo olemassa olevien kyvykkyyksien varaan muodostanut siten loogisen jatkumon yrityksen toimintaan. Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että siirtyminen tuotteista palvelu- ja ratkaisupohjaiseen liiketoimintaan on ollut menestyksekkäintä metalliteollisuuden yrityksissä, joille on vuosien saatossa muodostunut huollettava laitekanta. Mikäli yritykseltä puuttuu huollettavan laitekannan muodostama looginen siirtymäpolku ja/tai ympäröivä kilpailuympäristö muuttuu erittäin voimakkaasti, muutos kohti palvelu- ja ratkaisupohjaista liiketoimintaa on vaikeampi toteuttaa. Tähän tutkimukseen sisältyvät neljä tutkimuspaperia kuvaavat yksityiskohtaisesti tapausyritysten siirtymistä kohti palvelu- ja ratkaisupohjaista liiketoimintaa sekä tähän siirtymään liittyviä haasteita. fi
dc.format.extent 179 s
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS fi
dc.relation.ispartofseries 127/2012 fi
dc.relation.haspart Salonen, Anna (2011). Shifting Strategies and Patterned Capabilities - Exploring the Dynamics of Strategic Fit. A paper presented at the 11th Vaasa Conference on International Business, August 24-26, University of Vaasa, Finland.
dc.relation.haspart Salonen, Anna and Gabrielsson, Mika (2012). The Challenge of MNC-Led Growth and Internationalization – the Case of Nokia Dependent Suppliers. Journal of Business-to-Business Marketing, 19(2): 147-173.
dc.relation.haspart Salonen, Anna (2011). Service Transition Strategies of Industrial Manufacturers. Industrial Marketing Management, 40(5): 683-690.
dc.relation.haspart Salonen, Anna; Gabrielsson, Mika; and Al-Obaidi, Zuhair (2006). Systems Sales as a Competitive Response to the Asian Challenge: Case of a Global Ship Power Supplier. Industrial Marketing Management, 35(6): 740-750.
dc.title Essays on globalization and evolving competitive strategies of Finnish MNEs : transitioning from products to services and solutions en
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-4807-9
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Kansainvälinen liiketoiminta fi
dc.programme.major International Business en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.contributor.supervisor Rose, Elizabeth L., professor
dc.contributor.supervisor Gabrielsson, Mika
dc.opn Asakawa, Kazuhiro, professor, Keio University, Japan
dc.opn Liesch, Peter W., professor, University of Queensland, Australia
dc.subject.helecon kansainvälistyminen
dc.subject.helecon kansainväliset yhtiöt
dc.subject.helecon globalisaatio
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon kilpailukyky
dc.subject.helecon tuotteet
dc.subject.helecon palvelut
dc.subject.helecon pk-yritykset
dc.subject.helecon internationalization
dc.subject.helecon international companies
dc.subject.helecon globalization
dc.subject.helecon strategy
dc.subject.helecon competitiveness
dc.subject.helecon products
dc.subject.helecon service
dc.subject.helecon smes
dc.date.defence 2012-11-02
dc.dissid 463
dc.identifier.bibid 623227


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account