Learning Centre

Kaksi paikkaa tarkastelussa - miten paikkakaaviota voidaan hyödyntää julkisten paikkojen kehittämisessä?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Taegen, Jonna
dc.contributor.author Sinkko, Emmi-Riina
dc.date.accessioned 2022-07-03T15:00:45Z
dc.date.available 2022-07-03T15:00:45Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/115535
dc.description.abstract Tässä kandidaatintyössä tutkittiin paikan tekemisen (eng. placemaking) konseptia ja sen sisältämää paikkakaaviota työkaluna julkisten paikkojen tarkastelulle. Työn lähtökohtana olivat kaupunkisuunnitteluun ja kaupunkielämään liittyvät kysymykset hyvästä kaupunkitilasta sekä kaupunkien suunnittelun järjestelmät Suomessa. Kaupungistumisen myötä entistä suurempi osa ihmisistä asuu kaupunkialueilla, ja ympäristöllä on suuri vaikutus asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Kaupunkitilojen tutkiminen ja kehittäminen ovat erittäin tärkeässä osassa hyvää elinympäristöä luotaessa. Kandidaatintyö rakentui kahdesta osiosta: kirjallisuustutkimuksesta sekä kenttätutkimuksesta. Kenttätutkimuksen tutkimuskohteena oli Leppävaaran keskusta-alue. Aluetta tarkasteltiin ensin laajemmassa mittakaavassa ja yleisemmällä tasolla tutustuen lyhyesti sen historiaan ja nykytilaan. Tämän jälkeen Leppävaaran keskustan alueelta valittiin kaksi paikkaa tutkittavaksi paikkakaavion avulla. Työmenetelmiä kohdetutkimukselle olivat vierailut kohdealueelle, alueen jäsentäminen karttojen avulla, valokuvaus, kirjallinen analyysi ja havaintojen vertailu paikkakaavioon. Paikkojen analyysista ja kenttäkäynneillä tehdyistä havainnoista voitiin paikkakaavion avulla tehdä yhteenveto tutkimuspaikkojen ominaisuuksista, ja siitä miten ne vastaavat paikan tekeminen -konseptin mukaisiin piirteisiin hyvästä paikasta. Tutkimuksen myötä saatiin vastauksia siihen, millaisia piirteitä paikoissa tulisi kehittää muodostaakseen parempaa kaupunkitilaa. fi
dc.format.extent 34 + 4
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kaksi paikkaa tarkastelussa - miten paikkakaaviota voidaan hyödyntää julkisten paikkojen kehittämisessä? fi
dc.title Examining Two Places - How Place Diagram Can Be Used In Improving Public Places? en
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword placemaking en
dc.subject.keyword kaupunkitila fi
dc.subject.keyword kaupunkitutkimus fi
dc.subject.keyword paikan tekeminen fi
dc.subject.keyword paikkakaavio fi
dc.subject.keyword the place diagram en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202207034374
dc.programme.major Arkkitehtuuri fi
dc.programme.mcode ARTS3001 fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Tervo, Anne
dc.programme Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics