Learning Centre

Kauppiasyrittäjän toimintavapaus ketjuyrityksessä : haastattelututkimus K-kauppiaan kokemasta toimintavapaudesta agenttiteorian näkökulmasta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Paulamäki Jari
dc.date.accessioned 2013-11-26T11:23:54Z
dc.date.available 2013-11-26T11:23:54Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.isbn 978-952-488-159-3
dc.identifier.issn 1237-556X
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11508
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä ketjuyrityksessä toimivan kauppiasyrittäjän kokemasta toimintavapaudesta. Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymykseen: ”Miten kauppiaat kokevat toimintavapauden ketjuyrityksessä?” Tutkimus perustuu ajatukseen, että taloudellista riskiä ottava yrittäjä tarvitsee toimintavapautta kaupassaan, jotta hän pystyisi vaikuttamaan yrittäjätuloonsa ja siten vastaamaan velvoitteistaan. Tutkimuksen teoriaperustan muodostavat agenttiteoria, yrittäjyystutkimus ja markkinointikanavatutkimus. Kirjallisuuden ja tutkijan oman kaupanalan kokemuksen perusteella laadittu teoreettinen viitekehys esittää kauppiasyrittäjän kokemaan toimintavapauteen vaikuttavan yrittäjyysorientaatio, yrittäjätulo ja usko kauppiasyrittäjyyden säilymiseen. Tutkimuksen päättelyn peruslogiikka on abduktiivinen, tutkimusote laadullinen monitapaustutkimus ja tiedon keruun menetelmä teemahaastattelu. Tutkimusteemoja ovat yrittäjyysorientaatio, yrittäjätulo ja usko kauppiasyrittäjyyden säilymiseen. Empiirinen aineisto muodostuu 22 K-kauppiaan teemahaastatteluista, joita analysoidaan sisällönanalyysin menetelmällä. Tutkimustulosten perusteella esitetty malli kauppiaan toimintavapaudesta ketjuyrityksessä sai empiiristä tukea. Kauppiaiden ensisijainen tavoite on hankkia perheelleen toimeentulo, jonka saavutettuaan osa kauppiaista ryhtyy tavoittelemaan rikastumista. Kasvua tavoittelevia kauppiaita voi luonnehtia kasvuyrittäjiksi ja perheensä toimeentulon hankkimiseen tyytyviä kauppiaita pienyrittäjiksi. Yrittäjätuloon vaikuttaminen on helpompaa suuressa kuin pienessä kauppapaikassa (economies of scale), minkä vuoksi K-marketkauppiaat kokivat toimintavapautensa rajoitetuksi ketjussa. Kauppiaiden usko kauppiasyrittäjyyden säilymiseen K-ryhmässä ei ole vahva. Uskoa vahvistavat koettu piilevä tieto kauppansa liiketoiminnasta ja kauppiasverkoston tuki, mutta heikentävät epätietoisuus ketjun odotuksista, epäluottamus Keskoon ja luottamuskauppiasjärjestelmän heikkous. Tutkimuksessa kehitetty malli kauppiaan toimintavapaudesta lisää tietoa yrittäjän kokemuksista ja tarpeista ketjuyrityksessä. Agenttiteorian pääkysymykseen, millä palkitsemistavalla päämies saa agentin parhaiten toimimaan haluamallaan tavalla, kauppiaat vastasivat: prosenttikorvauksella. Yrittäjyyskirjallisuuteen tutkimuksen anti oli se, että K-ketjukauppiaat tuntevat itsensä yrittäjiksi, vaikka kokevatkin ketjun rajoittaneen heidän toimintavapauttaan. Kokemus johtuu siitä, että kauppiaat ovat ottaneet taloudellista riskiä, tavoittelevat ensisijaisesti toimeentuloa perheelleen eivätkä omaa houkuttelevaa vaihtoehtoa kauppiasyrittäjyydelle. Suuriin kauppapaikkoihin valikoituu kasvuyrittäjiä ja pieniin kauppapaikkoihin jäävät pienyrittäjät. Markkinointikanavatutkimukseen tämä tutkimus toi uutta tietoa mm. siitä, että kauppiaat eivät koe Keskon olevan kiinnostunut heidän yksittäiseen kauppapaikkaan liittyvästä (piilevästä eli hiljaisesta) tiedostaan. Tämä on yllättävää, koska ketjussa kauppiaan tehtävänä on ketjukonseptin kehittäminen ja sopeuttaminen paikallisiin tarpeisiin. Tutkimustuloksia voidaan yleistää koko K-kauppiaskenttään. Yleistämistä K-ryhmän ulkopuolelle vaikeuttaa ketjujen erot yhteistoiminnan historioissa sekä erot päämiehen ja agentin välisissä sopimuksissa. Mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita tarjoavat Keskon kansainvälistyminen ja pienyrittäjän mahdollisuudet muuttua kasvuyrittäjäksi kauppiasuran aikana. fi
dc.format.extent 226 s.
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki School of Economics en
dc.publisher Helsingin kauppakorkeakoulu fi
dc.relation.ispartofseries Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A fi
dc.relation.ispartofseries 310 fi
dc.title Kauppiasyrittäjän toimintavapaus ketjuyrityksessä : haastattelututkimus K-kauppiaan kokemasta toimintavapaudesta agenttiteorian näkökulmasta fi
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-488-159-3
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen fi
dc.programme.major Entrepreneurship and SME Business Managament en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.contributor.supervisor Home, Niilo, doctor
dc.opn Koiranen, Matti, professor, University of Jyväskylä, Finland
dc.subject.helecon yrittäjyys
dc.subject.helecon kauppiaat
dc.subject.helecon kauppaketjut
dc.subject.helecon vähittäiskauppa
dc.subject.helecon agentit
dc.subject.helecon entrepreneurship
dc.subject.helecon merchants
dc.subject.helecon chain stores
dc.subject.helecon retail trade
dc.subject.helecon agents
dc.date.defence 2007-09-14
dc.dissid 340
dc.identifier.bibid 569690
local.aalto.digifolder Aalto_68307
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics