Essays on investment decisions of individual and institutional investors

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Rantapuska, Elias
dc.date.accessioned 2013-11-26T11:12:31Z
dc.date.available 2013-11-26T11:12:31Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.isbn 952-488-029-6
dc.identifier.issn 1237-556X
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11491
dc.description.abstract Kolmesta osasta rakentuvassa väitöskirjassa tarkastellaan kotitalouksien ja institutionaalisten sijoittajien sijoituspäätöksiä. Aineistona on Suomen Arvopaperikeskuksen sijoittajatason aineisto vuosina 1995-2002. Tulokset osoittavat, että sekä rationaaliset että epärationaaliset tekijät vaikuttavat sijoittajien käyttäytymiseen. Institutionaaliset sijoittajat laittavat enemmän painoa rationaalisille seikoille sijoituspäätöksissään. Väitöskirjan ensimmäisessä osassa tarkastellaan kaikkien suomalaisten sijoittajien kaupankäyntiä osingon irtoamispäivän ympärillä. Tutkimuksessa todetaan, että yhtiöveron hyvitysjärjestelmän piiriin kuuluvat kotimaiset kotitaloudet ja yritykset ostavat osakkeita juuri ennen osingon irtoamista ja myyvät irtoamisen jälkeen. Ulkomaiset sijoittajat ja sijoitusrahastot toimivat päinvastoin. Sijoittajatason analyyseissa todetaan, että osakkeen epäsystemaattinen riski ja likviditeetti vaikuttavat kaupankäynnin määrään. Lisäksi todetaan, että osingon irtoamisen ympärillä yön yli kauppaa tekevät sijoittajat saavat noin 2%:n päivätuoton sijoittamalleen pääomalle. Toisessa osassa selvitetään, sijoitetaanko osinkoina ja lunastustarjouksen seurauksena saadut rahat takaisin osakemarkkinoille. Osinkojen takaisinsijoitusaste on hyvin alhainen, kotitalouksien tapauksessa alle prosentin luokkaa. Lunastustarjouksen seurauksena saadut rahat sijoitetaan kuitenkin suuremmalla todennäköisyydellä takaisin osakemarkkinoille. Tämä tulos tukee olettamusta sijoittajien henkisestä kirjanpidosta: vuotuiset osingot saa kuluttaa, mutta pääomaan ei saa koskea. Väitöskirjan kolmas osa dokumentoi eri sijoittajaryhmien epärationaalista käyttäytymistä merkintäetuoikeusanneissa. Tulosten mukaan vanhat osakkeenomistajat hävisivät 9,9 miljoonaa euroa toteuttamalla merkintäoikeudet liian aikaisin, myymällä merkintäoikeudet liian halvalla ja jättämällä merkintäoikeudet kokonaan käyttämättä. Sijoittajat, joilla on vähän osakeomistuksia, jotka käyvät kauppaa harvoin, jotka asuvat ulkomailla ja jotka eivät osaa suomea tai ruotsia, käyttäytyvät todennäköisemmin epärationaalisesti. Tulosten kokonaistulkinta on, että alhainen tietämys osakemarkkinoista ja tietämyksen hankinnan kustannukset aiheuttavat epärationaalista käyttäytymistä. fi
dc.format.extent iv, 130, [6] s.
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki School of Economics en
dc.publisher Helsingin kauppakorkeakoulu fi
dc.relation.ispartofseries Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A fi
dc.relation.ispartofseries 274 fi
dc.title Essays on investment decisions of individual and institutional investors en
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.identifier.urn URN:ISBN:952-488-029-6
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Rahoitus fi
dc.programme.major Finance en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.contributor.supervisor Keloharju, Matti, professor
dc.opn Hyytinen, Ari, docent, Bank of Finland, Finland
dc.subject.helecon Osakemarkkinat
dc.subject.helecon Arvopaperimarkkinat
dc.subject.helecon Sijoitukset
dc.subject.helecon Sijoittajat
dc.subject.helecon Päätöksenteko
dc.subject.helecon Behavioral finance
dc.subject.helecon Stock market
dc.subject.helecon Stock exchange markets
dc.subject.helecon Investments
dc.subject.helecon Investors
dc.subject.helecon Decision making
dc.date.defence 2006-05-22
dc.dissid 305
dc.identifier.bibid 332996


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse