Learning Centre

Elämänkaariasumisen kehittämisen lähtökohtia

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Junnonen, Juha-Matti
dc.contributor.author Puhto, Jukka
dc.date.accessioned 2013-11-25T10:00:43Z
dc.date.available 2013-11-25T10:00:43Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-952-60-5430-8 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4888 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-487X (printed)
dc.identifier.issn 1799-487X (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11454
dc.description.abstract Suomalainen asuntorakentaminen on perinteisesti tuottanut melko yhdenmukaisia asuntoja eikä niissä ole otettu huomioon asukkaiden erilaisia elämäntilanteita tai asumistarpeita. Perhemuotojen monimuotoistuminen, asumispreferenssien yksilöllistyminen, muuttuneet työnteon tavat sekä demografiset muutokset haastavat rakennusalan toimijoita kehittämään asuntotarjontaa ja monipuolistamaan asumismuotoja. Yhtenä ratkaisuna edellä mainittuihin haasteisiin on elämänkaariasuminen, jossa asukkaalla on elämäntilanteesta ja elämänkaaren vaiheesta riippumatta mahdollisuus asua samassa asunnossa, tai ainakin samalla asuinalueella, ilman pakottavaa syytä muuttaa toiselle asuinalueelle. Tällöin keskeistä on luoda sellaiset puitteet asumiselle ja arjelle, että asunnon suunnitteluratkaisut ja asuinalue tyydyttävät eri-ikäisten ja erilaisen toimintakyvyn omaavien ihmisten tarpeet. Elämänkaariasuminen perustuu asumisen mahdollistamiseen mahdollisimman monelle sopivaksi muuntojoustavilla ratkaisuilla tukemaan ihmisen koko elämänkaarta. Onnistunut elämänkaariasumisen kehittäminen merkitsee muuttotarpeen vähenemistä ja asumisen edullisuutta pitkällä aikavälillä. Vahvasta tilakeskeisyydestä huolimatta elämänkaariasumiseen liittyvät olennaisesti myös erilaiset palvelut ja niiden saavutettavuus, joilla on entistä suurempi merkitys asumisen ja elämisen tukena. Hyvillä palveluilla voidaan tukea ikääntyvien asumista ja vähentää tarvetta muuttaa lisääntyneiden palvelutarpeiden vuoksi. Elämänkaariasuminen käsitetäänkin tässä raportissa kokonaisvaltaisesti sisältämään erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvät tarpeet, kohdistuvat ne sitten asuntoon, asuinrakennuksiin, asuinympäristöön tai asumista tukeviin palveluihin. Tämä raportti liittyy Elämänkaariasumisen palvelullistaminen (ELMO) –tutkimushankkeeseen. Tutkimuksen tarkoituksena on edesauttaa palvelujen kytkemistä osaksi asumista ja parantaa sekä asuntojen että asuinalueiden muuntojoustavuutta asukkaiden elämänkaarien eri vaiheisiin sopivaksi. Tässä raportissa tarkastellaan elämänkaariasumisen kehittämisen lähtökohtia ja kuvataan kirjallisuudessa esitettyjä vaatimuksia asuinalueen, rakennuksen, asunnon sekä palveluiden näkökulmista. fi
dc.format.extent 85
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA fi
dc.relation.ispartofseries 15/2013
dc.subject.other Civil engineering en
dc.subject.other Consumption, Services en
dc.title Elämänkaariasumisen kehittämisen lähtökohtia fi
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennustekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Civil and Structural Engineering en
dc.subject.keyword elämänkaari fi
dc.subject.keyword asuminen fi
dc.subject.keyword asuinalue fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5430-8
dc.type.dcmitype text en
dc.contributor.lab BES fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse