Implementation of a timeline analysis software for digital forensic investigations

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Nuopponen, Antti
dc.contributor.author Nisén, Patrik
dc.date.accessioned 2013-11-20T10:55:22Z
dc.date.available 2013-11-20T10:55:22Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11447
dc.description.abstract Organizations today are trying to manage the many risks they percieve to be threatening the security of their valuable information assets, but often these risks realize into security incidents. Managing risks proactively is important, but equally important and challenging is to efficiently respond to the incidents that have already occurred, to minimize their impact on business processes. A part of managing security incidents is the technical analysis of any related computer systems, also known as digital forensic investigations. As a result of collecting evidence such as log files from these systems, the analysts end up with large amounts of data, which can form a timeline of events. These events describe different actions performed on the system in question. Analysing the timelines to find any events of interest is challenging due to the vast amount of data available on modern systems. The goal of this thesis is to create a software program to support the analysis of very large timelines as a part of digital forensic investigations. As a result, we have implemented software with an efficient query interface, which supports iterative exploration of the data and more complex analytical queries. Furthermore, we use a timeline visualization to compactly represent different properties of the data, which enables analysts to detect potential anomalies in an efficient way. This software also serves as a platform for future work, to experiment with more automated analysis techniques. We evaluated the software in a case study, in which it proved to show a great level of flexibility and performance compared to more traditional ways of working. en
dc.description.abstract Tärkeä osa nykypäivän organisaatioiden riskienhallintaa on tietopääoman turvaamiseen liittyvien riskien tunnistaminen. Näitä riskejä ei kuitenkaan usein oteta tarpeeksi vakavasti, sillä monesti ne myös realisoituvat tietoturvapoikkeamina. Kattava etukäteisvalmistautuminen on tärkeää, mutta poikkeamien vaikutusten minimoimisen kannalta oleellista on myös valmius tehokkaaseen poikkeamatilanteiden hallintaan. Osana tietoturvapoikkeamien hallintaa toteutetaan siihen liittyvien järjestelmien tekninen analyysi. Todistusaineiston, kuten erilaisten lokitiedostojen, keruun tuloksena tutkijat muodostavat aikajanan järjestelmässä suoritetuista toiminnoista. Koska modernien järjestelmien sisältämä tiedon määrä on poikkeuksetta suuri, on aikajanan analysointi mielenkiintoisten jälkien löytämiseksi erityisen haastavaa. Tämän diplomityön tavoitteena onkin luoda ohjelmisto tukemaan kooltaan erityisen suurten aikajanojen analysointia. Työn tuloksena luotiin ohjelmisto, joka tarjoaa tehokkaan kyselyrajapinnan, tukee tutkimukselle tyypillistä iteratiivista tiedon etsintää ja monimutkaisempia analyyttisia kyselyitä. Lisaksi ohjelmisto mahdollistaa monipuolisen aikajanan visualisoimisen, mikä helpottaa huomattavasti käytöspoikkeamien löytämistä. Tavoitteena oli myös tuottaa alusta, jota voidaan käyttää jatkossa uusien automaattisten analyysitekniikoiden kehittämisessä. Ohjelmiston toimivuus todennettiin tapaustutkimuksessa, joka osoitti ohjelmiston olevan erityisen joustava ja suorituskykyinen verrattuna aikaisempiin toimintatapoihin. fi
dc.format.extent 77 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Implementation of a timeline analysis software for digital forensic investigations en
dc.title Aikajanojen analysointiohjelmiston toteutus tietoturvapoikkeamien tutkintaan fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword digitaalinen forensiikka fi
dc.subject.keyword tietoturvapoikkeamien hallinta fi
dc.subject.keyword tietoturva fi
dc.subject.keyword tietokannat fi
dc.subject.keyword visualisointi fi
dc.subject.keyword digital forensics en
dc.subject.keyword incident management en
dc.subject.keyword information security en
dc.subject.keyword databases en
dc.subject.keyword visualization en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201311217857
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietokoneverkot fi
dc.programme.mcode T-110
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Aura, Tuomas


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account