Beyond Boundary Objects – Improving Engineering Communication with Conscription Devices

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Nieminen, Marko, Prof., Aalto University, Usability and User Interfaces, Finland
dc.contributor.author Hölttä, Venlakaisa
dc.date.accessioned 2013-11-20T10:00:56Z
dc.date.available 2013-11-20T10:00:56Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-952-60-5449-0 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5448-3 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11445
dc.description.abstract In addition to increased technical complexity, globalization and increasing global competition have made engineering communication a complex and boundary crossing activity with multiple stakeholders. This dissertation studies how product information is used in engineering communication between experts in different problem-handling situations during the product lifecycle. Engineering communication is mediated via different product information artifacts. The concepts "boundary object" and "conscription device" are used as theoretical lenses to study these artifacts. Boundary objects are artifacts that carry information between development domains and stakeholders. Conscription devices augment boundary objects by enlisting people who will bring the necessary context information into a problem- handling situation. This dissertation addresses the role of context information in engineering communication and studies how context information can be included in engineering communication. The empirical part of the research consists of three case studies, which were conducted in traditional manufacturing industries to study engineering communication during different phases of the product lifecycle: Design, manufacturing, and maintenance. Data were collected using interviews, observations, a future dialogue workshop, and a simulation game. The results have been analyzed in a qualitative manner with content analysis. The results show that a lack of context information in engineering communication poses challenges. For example, a designer produces low-quality designs due to a lack of manufacturing context information and a technical support engineer needs to send several clarifying e-mails to understand what the context for the faulty equipment. These issues result in wasted time and rework. The results also indicate that conscription devices may be used in engineering communication to introduce critical context information, which would help diminish the challenges stemming from a lack of context information. The results can be used for designing collaborative computer tools that take into account communicating context information along with the actual content. Additionally, the results will help in planning a more deliberate way to use product information as conscription devices and boundary objects, in different problem-handling situations. en
dc.description.abstract Globalisaatio, kiristyvä maailmanlaajuinen kilpailu, ja tuotteiden monimutkaistuminen on korostanut tehokkaan kommunikaation merkitystä yrityksissä. Tässä työssä tutkitaan miten insinöörit käyttävät tuotetietoa kommunikoidessaan eri ongelmanratkaisutilanteissa tuotteen elinkaaren aikana keskittyen erityisesti suunnittelu-, tuotanto- ja ylläpitovaiheisiin. Tyypillisesti insinöörit kommunikoivat eri tuotetietodokumenttien avulla. Tässä työssä käytetään 'rajaobjekti'- ja 'osallistamisobjekti'konsepteja näiden dokumenttien teoreettisessa tarkastelussa. Rajaobjektit ovat tässä työssä tuotetiedon ilmentymiä kuten komponenttipiirustus ja huoltomanuaali, joita käytetään kommunikoinnin välineinä. Tuotetiedon käyttäminen rajaobjekteina ei kuitenkaan ole riittävää, sillä ne eivät osallista ihmisiä ongelmanratkaisuun. Tämän vuoksi käytetään osallistamisobjekteja, jotka tässä työssä ovat muokattavia tuotetiedon ilmentymiä (esim. 2D piirustus, jota insinöörit muokkaavat yhdessä). Nämä osallistamisobjektit kutsuvat ongelmanratkaisuun insinöörit, jotka tuovat mukanaan kriittisen kontekstitiedon. Tässä työssä tutkitaan kontekstitiedon merkitystä insinöörien välisessä kommunikoinnissa sekä sitä, miten tämä kontekstitieto voidaan liittää kommunikointiin. Empiirinen osa tästä tutkimuksesta koostuu kolmesta tapaustutkimuksesta perinteisissä valmistavan teollisuuden yrityksissä. Aineistonkeruumenetelminä käytettiin haastatteluita, havainnointeja, tulevaisuuden ennakointidialogia ja simulaatiopeliä. Aineisto analysoitiin laadullisin menetelmin. Tulokset osoittavat, että kontekstitiedon kommunikointi ei ole riittävää, mikä aiheuttaa haasteita. Esimerkiksi suunnittelija tuottaa huonolaatuisia komponenttipiirustuksia, sillä hän ei ymmärrä tuotannon kontekstia ja sen aiheuttamia rajoitteita. Nämä haasteen johtavat ajan tuhlaamiseen ja lisätyöhön. Tulokset osoittavat myös, että osallistamisobjektien käyttöä tulisi lisätä insinöörien välisessä kommunikaatiossa, jotta kriittinen kontekstitieto saadaan mukaan keskusteluun. Tämä vähentää puuttuvan kontekstitiedon aiheuttamia ongelmia. Työn tuloksia voidaan hyödyntää suunnitellessa sellaisia yhteistyöjärjestelmiä, jotka huomioivat varsinaisen sisällön lisäksi kontekstitiedon. Lisäksi tulosten avulla voidaan tehdä tuotetiedon käytöstä joko rajaobjekteina tai osallistamisobjekteina, suunnitelmallisempaa eri ongelmankäsittelytilanteissa. fi
dc.format.extent 154 + app. 87
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 192/2013
dc.relation.haspart [Publication 1]: Hölttä, V., P. Mannonen and S. Teräs. 2013. Design communication types in buyer-supplier relationship. In Proceedings of 17th IEEE International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD 2013) Held in Whistler, BC, Canada 27-29 June 2013.
dc.relation.haspart [Publication 2]: Hölttä, V., T. Eisto and M. Nieminen. 2010. Impacts of Poor Communication of Design Information and Factors Leading to it. In Proceedings of the 7th International Product Lifecycle Management Conference (PLM10) Held in Bremen, Germany 12-14 July 2010.
dc.relation.haspart [Publication 3]: Hölttä, V., P. Mannonen and M. Vartiainen. 201x. Communication in Dispersed Maintenance Support Work: the Role of Boundary Objects and Context Information. Submitted to CSCW journal.
dc.relation.haspart [Publication 4]: Hölttä, V. 2010. Enabling Efficient Communication of Quality Design Information. In Proceedings of 11th International Design Conference (Design 2010) Held in Dubrovnik, Croatia 17-20 May 2010.
dc.relation.haspart [Publication 5]: Hölttä, V. and T. Eisto. 2011. Social Media enabled Design Communication Structure in a Buyer-Supplier Relationship. In Proceedings of The International Conference on Engineering Design, ICED 2011.
dc.subject.other Computer science en
dc.subject.other Communication
dc.title Beyond Boundary Objects – Improving Engineering Communication with Conscription Devices en
dc.title Rajaobjekteista seuraava askel - Insinöörien välisen kommunikoinnin kehittäminen osallistamisobjektien avulla fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Computer Science and Engineering en
dc.subject.keyword engineering communication en
dc.subject.keyword boundary objects en
dc.subject.keyword conscription devices en
dc.subject.keyword context information en
dc.subject.keyword problem handling en
dc.subject.keyword computer supported collaborative work (CSCW) en
dc.subject.keyword kommunikointi fi
dc.subject.keyword rajaobjekti fi
dc.subject.keyword osallistamisobjekti fi
dc.subject.keyword kontekstitieto fi
dc.subject.keyword ongelmanratkaisu fi
dc.subject.keyword yhteistyöjärjestelmät fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5449-0
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Nieminen, Marko, Prof., Aalto University, Usability and User Interfaces, Finland
dc.opn Kleinsmann, Maaike, Dr, Assistant Prof., Delft University of Technology, Faculty of Industrial Design Engineering, Netherlands
dc.contributor.lab Strategic Usability Research Group en
dc.rev Eckert, Claudia, The Open University, Engineering Design Centre, United Kingdom
dc.rev Karsten, Helena, Åbo Akademi University, Information Systems, Finland
dc.date.defence 2013-12-11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account